Militära kurser

Militära kurser (Ej för personer utan militärt avtal)

Hur ansöker jag?

I vår utbildningskatalog finns alla våra kurser. På varje kursblad listas alla kurstillfälle och du trycker på länken för det kurstillfälle du är intresserad av. Är du inte medlem hos oss behöver du skapa dig ett gästkonto hos oss för att kunna logga in och söka kursen. Du kommer sedan ca 6-8 veckor innan kursstart få ett antagningsbesked. Om du blivit antagen framgår det i brevet när du rycker in och ut. Det står även hur och var du bokar biljetter (I vår utbildningskatalog finns alla kurser listade och när du hittat den kurs du är intresserad av söker du den genom att du trycker på knappen sök kurs. Du kommer sedan inte att få något meddelande om status på din anmälan innan antagningarna är gjorda och beskeden skickas ut.)

Innan du söker kurserna GU Signalist 1, 2 och 3.

För att kunna bemanna befattningen Signalist i hemvärnsstab behöver du ha genomfört GU Signalist 1, 2 och 3. Signalist i stab är en specialistbefattning som är avsedd medlem i FRO eller annan frivillig försvarsorganisation. Vi hjälper dig med att göra en utbildningsplan som börjar med Grundläggande Soldatutbildning för Frivilliga (GU-F) om du inte har gjort GMU eller värnplikt de senaste 5 åren. Utbildningsplanen ligger till grund för att utbildningsgruppen ska kunna initiera registerkontroll och säkerhetsintervju. När dessa är klara skrivs ett utbildningsavtal och när vi fått kopia av det kan du bli antagen till kurs.


Resa?

Detaljerad information om bokning av resor, gemensamma transporter mm får du med antagningsbeskedet. Där framgår också hur du beställer din resa. Eventuella måltider på resa till och från kurs står resenären för själv. Grundprincipen är fri resa mellan bostaden och utbildningsplatsen för våra elever. Du kan  ihop med resebyrån välja vilket färdsätt som passar bäst med tanke på restid och pris. Om du reser med egen bil är ersättningen 2:50 kr/km (skattefritt). För bilresor som beräknas till mer än 20 mil eller 2-3 timmars körning behöver du få medgivande från FRO Kansli.

Ersättning?

Vid utbildning som omfattar mer än två vardagar kan du få dagpenning. Dagpenningen beräknas: Årsinkomst (SGI) x 0.9 / 365. Lägst 130 kr per dag, högst 1295 kr per dag (2023). Årsinkomst ska vara styrkt genom SGI-intyg från Försäkringskassan. Intyget får inte vara äldre än 1 år. Ett intyg från din arbetsgivare om årsinkomst för innevarande år kan också godkännas om det är svårt att få besked från Försäkringskassan innan du reser till kursen. Dagpenningen är skattepliktig. En förutsättning för att få dagpenning är bl a att du är eller ska bli avtalsplacerad inom någon samhällsfunktion. Dagpenning utbetalas inte för lördag och/eller söndag som inleder och avslutar en kurs. Om du skulle ha jobbat in- och/eller utryckningsdagen kan du få dagpenning även för dessa dagar. Du måste då medföra ett intyg som styrker att du förlorat din arbetsinkomst någon av dessa dagar. Om du inte har rätt till SGI kan du istället få dagersättning på 146 kr/dag. Denna ersättning är skattefri.Reseräkningar och utbetalningar?

Alla reseräkningar skall fyllas i med kompletta uppgifter, tydligt textade. SGI ska bifogas räkning där dagpenning begärs. Räkningarna samlas normalt in av kurschefen och skickas in för utbetalning i efterhand. OBS! Finns inte SGI, lönespecifikation eller arbetsgivarintyg skickas räkningen tillbaka för komplettering. Utbetalningar görs normalt en gång i månaden. Om uppgift om konto saknas, skickas ersättningen i form av en utbetalningsavi. Bankerna tar ut avgift för att lösa in dessa avier, vi uppmanar därför alla att skriva i kontonummer. Är inte kontonumret detsamma som det du eventuellt fått utbetalat till tidigare måste du tydligt markera detta på räkningen. Räkningen ska skickas in senast 3 månader efter genomförd kurs. För kurs i kvartal fyra gäller senast 1 månad efter genomförd kurs. Dock senast 10 januari året efter.805
840