Militära kurser

Militära kurser (Endast för personer med militärt avtal)

Så här funkar det om du vill söka in till hemvärnet

1. Börja med att anmäla ditt intresse i Mitt Försvarsmakten via länken https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/utbildning/mitt-forsvarsmakten/?msclkid=9b68d1dd96df1bfa1bd4b5ad09d1876e  där blir du lottad till den enhet som ligger närmast geografiskt. Det är många som söker och en del enheter kan inte ta in fler för tillfället så kanske får du besked om att du inte kan få en plats just nu. Men får du beskedet att det finns en möjlighet för dig och att du ska kontakta oss så ska du vidarebefordra det beskedet till oss så att vi vet vart du kommer att placeras, och kan gå vidare.
2. Om du inte är medlem hos oss sedan tidigare är det lämpligt att du söker medlemskap hos oss. Är du medlem i annan frivillig försvarsorganisation får du ange vilken så meddelar vi dem. Du kan vara medlem i fler än en.
3. När vi fått besked om vart du ska placeras gör FRO en utbildningsplan med dig. Den börjar med GU-F (om du inte har gjort värnplikt eller GMU tidigare). Därefter ska du genomföra GU Signalist 1, 2 och 3 (i den ordningen) samt Intro (genomförs antingen ihop med GU-F eller efter GU Signalist 3). Du måste själv söka alla kurser i planen, det är inget som görs automatiskt.
4. När planen är färdig skickar FRO in den till din enhet. Enheten beställer då registerkontroll och gör en säkerhetsintervju med hembesök. Om det går ok så skriver enheten och du på utbildningsavtalet och du kan börja söka kurserna.

Hemvärnssoldat men ej medlem.

Du kan som medlem i hemvärnet söka våra kurser. Du behöver då skapa ett konto hos oss innan du söker kursen. Ange vilken bataljon du tillhör i fältet Allergi mm när du söker kursen. Det är viktigt för vår återrapportering.

Antagningsbesked

När vi har gjort antagningarna till kurs ca 6 - 10 veckor innan kursstarten skickar vi ut antagningsbeskeden. Läs igenom hela detta noga och följ alla uppmaningar! I beskedet framgår var och hur du bokar resan och vilka tider som gäller för när du ska anlända till kursplatser och när du kan lämna. Läs mer under Resebestämmelser.
Obs! Du kan inte boka annan ankomst-/avresedag och än de in-/utryckningstider som anges i antagningsbeskedet. Vill du komma tidigare alternativt stanna kvar på kursplatsen före eller efter kursen måste du kolla upp och boka extra vistelsen om den är möjlig, och du får själv stå för merkostnaden för mat och logi den utökade tiden.
Du kan inte ta med dig anhöriga till kurs normalt. Om det är möjligt framgår det av antagningsbeskedet. Vi kan dock aldrig garantera att det finns plats. Vi kan inte heller lova att husdjur kan följa med.
I beskedet finns en länk som du ska använda för att bekräfta att du kommer att delta eller att du avbokar. Utebliven bekräftelse medför lägre prioritering vid antagning till nästa sökta tillfälle.
Klädsel under kurs är normalt uniform anpassad efter årstid. Men detaljerna med detta finns i kurschefsbrevet som skickas ut närmare kursstart av kurschefen.

Resebestämmelser

Detaljerad information om bokning av resor, gemensamma transporter mm får du med antagningsbeskedet. Där framgår också hur du beställer din resa. Eventuella måltider på resa till och från kurs står resenären för själv. Grundprincipen är fri resa mellan bostaden och utbildningsplatsen för våra elever. Du kan, ihop med resebyrån, välja vilket färdsätt som passar bäst med tanke på restid och pris. Om du reser ensam med egen bil är ersättningen 2:50 kr/km (skattefritt) 2023. Om du ska på kurs som genomförs på Fårö och du skjutsar fler elever till kursen betalar vi även bilens färjebiljett.
Vi vill att våra elever i normalfall reser kommunalt av arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsskäl. Därför gäller, att för bilresor som beräknas till mer än 20 mil eller ca 2 timmars körning, behöver du medgivande från FRO Kansli för att få ta bilen till kursplatsen.

Ekonomi

Vid utbildning som omfattar mer än två vardagar kan du få dagpenning. Dagpenningen beräknas: Årsinkomst (SGI) x 0.9 / 365. Lägst 130 kr per dag, högst 1413 kr per dag (2024). Årsinkomst ska vara styrkt genom SGI-intyg från Försäkringskassan. Intyget får inte vara äldre än 1 år. Saknar du giltigt SGI, använd då snarast bifogad blankett för ansökan så att du hinner få hem ett nytt i tid för kursen. Dagpenningen är skattepliktig. En förutsättning för att få dagpenning är bl a att du är eller ska bli avtalsplacerad inom någon samhällsfunktion. Dagpenning utbetalas inte för lördag och/eller söndag som inleder och avslutar en kurs. Om du skulle ha jobbat in- och/eller utryckningsdagen kan du få dagpenning även för dessa dagar. Du måste då medföra ett intyg som styrker att du förlorat din arbetsinkomst någon av dessa dagar.
Om du inte har rätt till Dagpenning eller har SGI som ger lägre ersättning än ca 200 kr per dag kan du i stället få dagersättning på 146 kr/dag. Denna ersättning är skattefri. Du kan aldrig begära blanda dessa två ersättningar under samma kurs

Reseräkningar och utbetalningar

Alla reseräkningar skall fyllas i med kompletta uppgifter, tydligt textade. SGI ska bifogas räkning när dagpenning begärs. Räkningarna samlas normalt in av kurschefen och skickas in för utbetalning i efterhand. OBS! Finns inte SGI, skickas räkningen tillbaka för komplettering. Utbetalningar görs normalt en gång i månaden. Kontonummer måste fyllas i på varje reseräkning. Är inte kontonumret detsamma som det du eventuellt fått utbetalat till tidigare måste du tydligt markera detta på räkningen om det mot förmodan skulle ligga kvar en gammal uppgift i betalningssystemet. Om uppgift om konto saknas, skickas ersättningen i form av en utbetalningsavi. Bankerna tar ut avgift för att lösa in dessa avier, vi uppmanar därför alla att komma ihåg att ta med uppgift om kontonummer till kursen. Räkningen ska skickas in senast 3 månader efter genomförd kurs. För kurs i kvartal fyra gäller senast 1 månad efter genomförd kurs, dock senast 10 januari året efter.805
840