Utbildning

Ledningssystemtjänst bataljonsstabsmedlem

Kursen är för dig som är stabsmedlem i en bataljonsstab och som behöver utveckla din förståelse för hv bataljonens ledningssystem, dess möjligheter och begränsningar.

På kursen får du arbeta tillsammans med elever på kurser för ledningssystembefäl samt sambandsgruppchefer. En hemvärnsbataljon får en ny uppgift och planering av ledningssystemet ska göras. Kursen ger utökade kunskaper i ledning av och samband inom hemvärnsbataljon.
Samverkan inom- och utom bataljonens ram ingår liksom utökade kunskaper om bataljonens lednings- och sambandsmateriel. Kursen är främst avsedd för befäl i andra befattningar än som ledningssystembefäl.
Ledningssystemtjänst bataljonstabstabsmedlem
(2447424)

Sista anmälningsdatum 2024-02-28

Fårö
2024-07-20 - 2024-07-28
Ansökan avstängd
801
996