Cybersäkerhet

Cybersäkerhet

FRO har fått i uppdrag från Försvarsmakten att utveckla verksamheten inom området cyberförsvar och cybersäkerhet. Uppdraget innebär att FRO får huvudmannaskap för området inom de frivilliga försvarsorganisationerna. Uppgiften är att utbilda och möjliggöra krigsplacering av frivilliga specialister till Försvarsmakten, såväl som till andra myndigheter i totalförsvaret. Genom FRO:s befintliga organisation skapas möjligheter till snabb tillväxt, liksom synergieffekter med övriga verksamhet inom samband och signalskydd.

- Initial kommer vi, tillsammans med våra uppdragsgivare, utvärdera behovet av krigsplacerad personal och vilka kompetensområden som FRO behöver skapa utbildningar för. Det omfattar grundutbildning, kompletteringsutbildning och repetitionsutbildning.

- Vi kommer även att se utanför FRO:s gränser i syfte att finna samarbetspartners och hitta instruktörer för respektive fördjupningsområde. Det finns företag och myndigheter som besitter mycket kunskap inom olika områden.

- Ungdomskurser kommer skapas i syfte att både stimulera nybörjare inom området och de som behöver utmanas. Exempelvis avser vi genomföra ”cyberlov” för de som vill lära sig grunderna inom cybersäkerhet, teknikkurser inom nätverksområdet och en ”summer camp” med inriktning mot programmering och CTF (Capture The Flag). 

- Vi avser att fortsätta utbilda personal inom frivilliga försvarsorganisationer på IT-säkerhet grunder. Utöver det kommer vi genomföra interaktiva utbildningar i olika former i syfte att öka kunskapen i hela samhället. 
ANMÄL DITT INTRESSE

Om du är intresserad är du välkommen att anmäla dig till oss via länken nedan, men du måste vara svensk medborgare.


För tillfället har vi relativt lite konkret information. De som anmäler intresse kommer få information mejlad till sig under utvärderingsperioden med inriktningen att informera er om progressen en gång per halvår. Du anmäler ditt intresse på följande länken ovan. 


Cybersäkerhet

FRO väljer att använda sig av ordet cybersäkerhet som ett samlingsnamn för området cybersäkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet och signalskydd.

Cybersäkerhet handlar främst om externa cyberhot (VEM).

Informationssäkerhet fokuserar på information och hur du skyddar den (VAD).

IT-säkerhet svarar på vilka lösningar som finns för att skydda sig från illasinnade (HUR).
803
834