Vad kan du göra?

Vad kan du göra?

Alla medborgare är en del av den svenska motståndskraften för cyberhot!

Regeringens Nationella strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet uttrycker två tydliga målsättningar inom området:

- Kunskapen inom samhället som helhet om de mest angelägna sårbarheterna och behoven av säkerhetsåtgärder ska öka.

- Kunskapen hos enskilda användare av digital teknik om de mest angelägna sårbarheterna och behoven av säkerhetsåtgärder ska öka. 


Vad kan du göra direkt?

Att förstå den snabba teknikutvecklingen och göra kloka avvägningar är många gånger svårt för den enskilda personen. Men det finns saker som du kan göra på en gång för att bli en del den svenska motståndskraften.

Uppdatera!

Varje dag upptäcks mängder av sårbarheter i operativsystem, program och appar.


Med anledning av det kommer uppdateringar som på ett löpande band.

* Uppdatera alltid!


Skapa ett starkt lösenord!

Ett starkt lösenord är viktigt att använda för din säkerhet online. Om det lösenord som du använder finns med i någon känd läcka kan en hacker lätt använda det emot dig.

* Använd ett långt och unikt lösenord!

Använd 2FA!

2FA - Tvåfaktorsautentisering låter kanske svårt och märkligt men är inte så svårt som det låter.

* Använd 2FA! Det ökar säkerheten på dina inloggningar med flera hundra procent! 


Uppdatera!

Varje dag upptäcks mängder av sårbarheter i operativsystem, program och appar. Med anledning av att sårbarheter upptäckts släpper program- och apptillverkarna uppdateringar som på ett löpande band. 

Därför är otroligt viktigt att du alltid väljer att uppdatera alla program så fort som möjligt. 

- Välj automatisk uppdatering om det finns att välja på. 

Sårbarheten är känd och risken att utsättas för hot är mycket stort intill dess att uppdateringen är genomförd.Skapa ett starkt lösenord!

Ett starkt lösenord är viktigt att använda för din säkerhet online. Om det lösenord som du använder finns med i någon känd läcka kan en hacker lätt använda det emot dig. (Kontrollera gärna ditt konto på https://haveibeenpwned.com/)

Ett starkt lösenord:

- är långt (gärna mer än 12 tecken)

- är lätt att komma ihåg, men består inte av personlig information. Använd gärna en hel mening med nonsens eller en mening från en bok du gillar. 

- Flera sidor kräver lösenord med versaler, gemener, siffror och specialtecken. Det är i grunden en gammal säkerhetsdetalj som lever kvar. Ett långt och unikt lösenord är viktigare.

Det viktigaste är att du kommer ihåg frasen och den är helt unik! 

Vi rekommenderar att du använder en lösenordshanterare för att hålla reda på dina lösenord. Det finns flera varianter, exempelvis Bitwarden. Med en hanterare kan du ha långa och unika lösenord till varje konto.
Använd 2fa!

2FA - Tvåfaktorsautentisering låter kanske svårt och märkligt men är inte så svårt som det låter. Många medborgare använder 2FA nästan varje dag genom användande av BankID. 2FA gör att en angripare behöver mer än ett användarnamn och ett lösenord. De behöver även tillgång till din telefon (i de flesta fall) eller till någon form av fysisk produkt/kort. 

- Blir ditt konto kapat eller om du på annat sätt blir av med användarnamn och lösenord är du fortfarande skyddad om du aktiverar 2FA. 

Det handlar helt enkelt om en extra säkerhetsåtgärd och det finns relativt många varianter.

- Dels finns BankID.

- Dels finns aktiva kort (används ofta av företag och myndigheter).

- Dels finns hårvarutokens (exempelvis 'yubikey' som ofta används av mindre företag och kloka privatpersoner).

- Dels finns många olika appar (exempelvis Microsoft authenticator och Authy)* 

Det går utmärkt att använda en blandning av allt detta. För varje konto du säkrar med 2FA kan du känna dig mycket tryggare! 

803
834
1067