Utbildning

Sambands- och datatekniker Radio

Kursen ger kunskaper i hantering, vård och felsökning på all sambandsmateriel som förekommer i hemvärnet.

Bland annat ingår lödutbildning, montering av olika kontakter och mätmetoder.
Målgrupp för kursen är sambands- och datatekniker i hemvärnet.
Förkunskapskrav: Du måste ha genomfört kurserna GU Signalist 1 - 3.

Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996