FRO Rekommenderar

FRO Rekommenderar

Cybersäkerhet handlar inte om en person, en organisation eller ett företag. Vi lever och andas IT-nära tjänster varje dag. För dig som vill veta mer rekommenderar FRO följande verksamheter kopplade till cybersäkerhet.


https://internetstiftelsen.se/

Podcast: Dumma frågor om internet

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation.


https://www.cert.se/

Nyhetsbrev, veckovis

CERT-SE är en del av MSB och Sveriges enda CSIRT.
Stöttar samhället med arbetet att hantera och förebygga IT-incidenter.


https://www.informationssakerhet.se/

Stöd för systematiskt arbete med informationssäkerhet i organisationer


https://kryptera.se/

En blogg om cybersäkerhet av Jonas Lejon


https://nikkasystems.com/

Podcast: Bli säkerpodden med Karl Emil Nikka
Årets säkerhetsprofil 2021 och årets teknikinspiratör 2018.


Podcast: Nätets mörka sida

En podcast av Markus Porsklev. 


803
834
1095