Utbildning

Ledningssystembefäl

Kurs för dig som ska placeras som ledningssystembefäl i hemvärnsbataljonsstab.

Kursen ska genomföras av alla som ska verka som ledningssystembefäl i hemvärnet. Den ger grundlagd duglighet i att leda och planera funktionen sambandstjänst vid hemvärnsbataljon, kunskaper om stabsarbete samt färdighet att ingå i lednings- och planeringslag.
 
För att gå kursen ska du ha genomfört kursen för sambandsgruppchef samt genomfört minst en KFÖ i befattning som sambandsgruppchef samt vara placerad som (eller tänkt som) ledningssystembefäl i hemvärnet.
Ledningssystembefäl
(2247420)

Sista anmälningsdatum 2022-04-15

Fårö
2022-07-21 - 2022-07-31
Ansökan avstängd
801
996