Utbildning

Ledningssystembefäl

Kurs för dig som ska placeras som ledningssystembefäl i hemvärnsbataljonsstab.

Kursen ger dig grundlagd duglighet i att leda och planera funktionen sambandstjänst vid hemvärnsbataljon, kunskaper om stabsarbete samt färdighet att ingå i lednings- och planeringslag i hemvärnsbataljonsstab.
För att gå kursen ska du ha genomfört kursen för sambandsgruppchef samt genomfört minst en KFÖ i befattning som sambandsgruppchef.

Ledningssystembefäl
(2247420)


Fårö
2022-07-21 - 2022-07-31
Ansök
801
996