Utbildning

Ledningssystembefäl

Kurs för dig som ska placeras som ledningssystembefäl i hemvärnsbataljonsstab.

Kursen ska genomföras av alla som ska verka som ledningssystembefäl i hemvärnet. Den ger grundlagd duglighet i att leda och planera funktionen sambandstjänst vid hemvärnsbataljon, kunskaper om stabsarbete samt färdighet att ingå i lednings- och planeringslag.
 
För att gå kursen ska du ha genomfört kursen för sambandsgruppchef samt genomfört minst en KFÖ i befattning som sambandsgruppchef samt vara placerad som (eller tänkt som) ledningssystembefäl i hemvärnet.
Ledningssystembefäl
(2347423)

Sista anmälningsdatum 2023-04-30

Fårö
2023-07-20 - 2023-07-30
Ansök
801
996