Förbund

FÖRBUND

Frivilliga Radioorganisationen består av 23 förbund. En del av förbunden har underliggande avdelningar eller verksamhetsplatser i syfte att skapa lokal förankring.Förbundens indelningen fastställs av centralstyrelsen och har till allmän uppgift att främja totalförsvaret genom frivilliga insatser.

Förbundens formella uppgifter är:

• att rekrytera och utbilda medlemmar för avtalsteckning för befattningar i totalförsvaret.

• att informera om totalförsvaret

• att bedriva ungdomsverksamhet

• att genom föreningsverksamhet främja intresset för FRO

• att genom tekniska försök utveckla medlemmarnas kunskap inom områdena sambands- och ledningssystem samt cybersäkerhet.

• att efter överenskommelse kunna ställa sambandsmateriel till samhällets förfogande.


FRO Grundstadgar

LIVAKTIG FÖRENING

Bakom den formella fasaden är FRO en livaktig förening med många diskussioner, lokal föreningsverksamhet och teknikglädje. Föreningens medlemmar träffas både fysiskt inom de lokala förbunden men möts ofta på internet och i olika radionät.

Hitta FRO nära dig

Karta med förbundsgränser
802
896