Utbildning

IK Informationssystem (IS HV)

Kursen ger en grund för att kunna verka som metodinstruktör för informationssystem inom egen bataljon eller vid utbildning.

Kursen omfattar metodutbildning på Sitaware HQ och stabsmetodik för stabsorientering och ordergivningen med stöd av IS. Den riktar sig till stabsmedlemmar och personal ur ledningsplutonen som arbetar med IS HV och som kan vara instruktörer inom bataljonen och till instruktörer i utbildningsverksamheten.  

IS HV har precis lyft till version 1.1 och till det innebär det också ny utbildning. Sitaware HQ med har lyfts till ny version samt PGBI och Frontline har tillförts. Det är viktigt att instruktörskompetens finns i  bataljonen, för att öka förmågan att planera, leda och samordna med stöd av ett informationssystem. 

Sökande till kursen ska ha god kännedom om arbetsmetoder i egen stab och gärna erfarenhet av IS HV, grundläggande instruktörskompetens samt ha kapacitet och att möjlighet att bistå staben och ledningsplutonen under själva övningen.

Kursen genomförs på Höllviksnäs möten, mat logi i Höllviken (Skåne) men boende sker på hotell i Malmö. 
IK T Infomationssystem (IS HV)
(2347430)

Sista anmälningsdatum 2023-04-30

Höllviken
2023-07-17 - 2023-07-23
Ansök
801
996