Utbildning

IK Informationssystem (IS HV)

Kursen ger en grund för att kunna verka som metodinstruktör för informationssystem inom egen bataljon eller vid utbildning.

Kursen syftar till att rusta eleverna att fungera som instruktörer inom deras egna förband och inom utbildningsverksamheten.

Under kursen kommer deltagarna att få metodutbildning i Sitaware HQ/Frontline, tyngdpunkten kommer att ligga på stabens processer och metodik.
Det är av vikt att säkerställa instruktörskompetens inom förbanden för att förbättra förmågan att effektivt planera, leda och samordna med hjälp av IS HV.

Sökande till kursen förväntas ha grundläggande instruktörskompetens, kännedom om arbetsmetoder inom deras egna stab, samt erfarenhet av IS HV.

Kursen genomförs på Fårö vid Fårö kursgård

IK T Informationssystem (IS HV)
(2447432)

Sista anmälningsdatum 2024-02-29

Fårö
2024-07-22 - 2024-07-28
Ansök
801
996