Utbildning

Ledningsplats

Kursen är en vidareutbildning i stabs- och sambandstjänst för dig som är placerad på ledningsplats för hemvärnsbataljon eller kompani.

Kursen ger dig förståelse för stabens och förbandens uppgifter, organisation och förmågor. Du får ökad kunskap i stabens arbetsmetoder och behov. Du får lära dig att upprätta ledningsplatser under olika förhållanden. Kursen är lämplig för såväl stabsmedlemmar som signalister och stabsassistenter.
Ledningsplats
(2247442)

Sista anmälningsdatum 2022-04-15

Fårö
2022-07-23 - 2022-07-31
Ansökan avstängd
801
996