Trafikverket

Trafikverket

FRO rekryterar och utbildar personal till Trafikverkets bandvagnsstyrka. Uppdraget innebär att du stödjer Trafikverket med sambandskompetens (radiokommunikation) i hela landet. FRO har ledningsbandvagnar som bidrar med kommunikationsförmåga och leder övriga bandvagnar vid uppdrag i olika krissituationer.

Uppdraget vänder sig till dig som är mellan 20-60år. Du registerkontrolleras innan tjänstgöring och placeras vid Trafikverket. Det innebär att Trafikverket blir din arbetsplats i händelse av höjd beredskap eller ytterst krig.

Välkommen att söka en tjänst där du verkligen kan bidra till svensk motståndskraft!803
1092
1103