UTBILDNING

FRO:s utbildningskatalog

Vår utbildningskatalog är uppdelad i olika delar Militära kurser, Civila kurser och Ungdomskurser där vi publicerar de kurser som finns att söka inom respektive område. För att söka en militär kurs ska du antingen redan ha en placering i hemvärnet eller vara på väg mot en placering och ha en utbildningsplan och utbildningsavtal. För att vi ska kunna anta dig på GU Signalist 1 behöver du dessutom ha genomfört militär grundutbildning GU-F som lägst. Du kan inte som civil bli antagen till någon av våra militära kurser. För att söka en civil kurs hos oss ska du vara medlem hos oss eller någon av de övriga 17 frivilliga försvarsorganisationerna. Kurserna Sambandsoperatör och Sambandsledare är reserverade för medlemmar i FRO som har eller kommer att skriva avtal med civil myndighet.
Vår uppdragsgivare både civila och militära vill ha förtur att kalla in de individer de har givit oss uppdraget att utbilda och du ska därför bara ha avtal med antingen Försvarsmakten eller en civil myndighet.
För ungdomskurserna gäller att du är från 15 till 19 år, om inget annat anges i kursbeskrivningen.
På varje utbildningsblad listas alla kurstillfälle för den utbildningen och du trycker på länken för det kurstillfälle du är intresserad av. Är du inte medlem hos oss behöver du skapa dig ett gästkonto hos oss för att kunna logga in och söka kursen. När du ansökt skickar systemet en bekräftelse till den mejladress du har i angivit i ditt konto. Du kommer sedan ca 6-8 veckor innan kursstart få ett antagningsbesked. Om du blivit antagen framgår det i brevet när du rycker in och ut. Det är dessa tider som gäller för när du får/ska komma till kursen och när du tidigast kan resa därifrån. Det står även hur och var du bokar biljetter.

Resebestämmelser
Detaljerad information om bokning av resor, gemensamma transporter mm får du med antagningsbeskedet. Där framgår också hur du beställer din resa. Eventuella måltider på resa till och från kurs står resenären för själv. Grundprincipen är fri resa mellan bostaden och utbildningsplatsen för våra elever. Du kan, ihop med resebyrån, välja vilket färdsätt som passar bäst med tanke på restid och pris. Om du reser ensam med egen bil är ersättningen 2:50 kr/km (skattefritt). Om du ska på kurs som genomförs på Fårö och du skjutsar fler elever till kursen betalar vi även bilens färjebiljett.
Vi vill att våra elever i normalfall reser med publika färdmedel av arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsskäl. Därför gäller, att för bilresor som beräknas till mer än 20 mil eller ca 2 timmars körning, behöver du medgivande från FRO Kansli för att få ta bilen till kursplatsen.

Ekonomibestämmelser
För att du inte ska förlora pengar vid avtalsutbildning som omfattar mer än två vardagar kan du få dagpenning. Dagpenningen beräknas: Årsinkomst (SGI) x 0.9 / 365. Lägst 130 kr per dag, högst 1413 kr per dag (2024). Årsinkomst ska vara styrkt genom SGI-intyg från Försäkringskassan. Intyget får inte vara äldre än 1 år. En ansökningsblankett för att söka SGI hos Försäkringskassan bifogas antagningsbeskedet. Ansök direkt du fått antagningsbeskedet om du inte har ett giltigt intyg redan. Dagpenningen är skattepliktig. En förutsättning för att få dagpenning är bl a att du är eller ska bli avtalsplacerad inom någon samhällsfunktion. Dagpenning utbetalas inte för lördag och/eller söndag som inleder och avslutar en kurs. Om du skulle ha jobbat in- och/eller utryckningsdagen kan du få dagpenning även för dessa dagar. Du måste då medföra ett intyg som styrker att du förlorat din arbetsinkomst någon av dessa dagar.
Om du inte har rätt till SGI kan du i stället få dagersättning på 146 kr/dag. Denna ersättning är skattefri. Läs mer om hur du söker ersättning under Reseräkningar och utbetalningar.


Reseräkningar och utbetalningar
Alla reseräkningar skall fyllas i med kompletta uppgifter, tydligt textade. SGI ska bifogas räkning när dagpenning begärs. Räkningarna samlas normalt in av kurschefen och skickas in för utbetalning i efterhand. OBS! Finns inte SGI, skickas räkningen tillbaka för komplettering. Utbetalningar görs normalt en gång i månaden. Kontonummer måste fyllas i på varje reseräkning. Är inte kontonumret detsamma som det du eventuellt fått utbetalat till tidigare måste du tydligt markera detta på räkningen om det mot förmodan skulle ligga kvar en gammal uppgift i betalningssystemet. Om uppgift om konto saknas, skickas ersättningen i form av en utbetalningsavi. Bankerna tar ut avgift för att lösa in dessa avier, vi uppmanar därför alla att komma ihåg att ta med uppgift om kontonummer till kursen. Räkningen ska skickas in senast 3 månader efter genomförd kurs. För kurs i kvartal fyra gäller senast 1 månad efter genomförd kurs, dock senast 10 januari året efter.


805