Nationella ungdomskurser

Nationella ungdomskurser

FRO genomför ungdomskurser på uppdrag av myndigheterna Försvarsmakten (FM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Cyberungdom

Cyberungdom är ett ungdomskoncept med inriktning mot cybersäkerhet och IT-kunskaper som löser problem som vi har i vår vardag.

Ungdomar från hela landet träffas och lär känna varandra, både via diskussionsforum och via kurser som FRO anordnar.

signalungdom

Signalungdom är ett ungdomskoncept som skapar förståelse för kommunikationsområdet. Ungdomar får möjligheten att lära sig prata i civila och militära radiosystem.

Varje år genomför FRO flera utbildningar på uppdrag av Försvarsmakten. Det ger en möjlighet att uppleva saker väldigt få får ta del av och ger minnen för livet.

Cyberlov genomförs på höstlovet och är en aktivitet där ungdomar träffar nya vänner, får lära sig mer om cybersäkerhet och genomföra IT-relaterade praktiska moment.

På sommaren genomför FRO sommarkurser inne på Ledningsregementet i Enköping. Detta är en unik möjlighet att få prova på det militära livet, träffa andra ungdomar med intresse för utmaningar. Ni lär er prata i militära radiosystem och får åka i olika fordon. Självklart bär ni enhetlig klädsel och bor på logement inne på regementet (8-12 bäddsrum).

Våra uppdragsgivare tycker det är viktigt med ungdomsverksamhet eftersom kunskapen om totalförsvaret ökar i samhället.

Är du medlem i en FRO eller någon annan frivillig försvarsorganisation kan du söka till våra ungdomskurser.

RESA

Gratis

MAT

Gratis

BOENDE

Gratis

Läs mer om våra ungdomskurser och ansök till dessa i utbildningskatalogen!804
837