UPPDRAG

UPPDRAG

Vårt uppdrag är att bemanna totalförsvaret med utbildad personal inom radiokommunikation, signalskydd och cybersäkerhet. Våra största uppdragsgivare är Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

FRO rekryterar och utbildar personal till befattningar inom totalförsvaret. På uppdragssidorna kan du lära dig mer om de uppdrag vi har. 

Är du intresserad att engagera dig inom totalförsvaret är du välkommen att kontakta FRO så hjälper vi dig!

Vi har delat in föreningens uppdrag i tre områden: Militära uppdrag, civila uppdrag och cybersäkerhet. Men i föreningens generella uppdrag ingår även folkförankring som ett tydligt fokusområde. Våra medlemmar, även de som inte har formella uppdrag, förmedlar information och kunskap om hur vi tillsammans försvarar Sverige. Ett land värt att försvara.

Titta gärna på en kort film som beskriver våra verksamhet. Dela gärna med personer du tror kan vara intresserade!

803