Utbildning

KU Ledningssystembefäl-SiskyC-S6

Kompletteringsutbildning för S6-personal. Fokus läggs på att uppdatera personal med befattningar i sektion S6 avseende omvärldsläget, regelverk, aktuella händelser, långsiktig planering och möjlighet att utöka det personliga nätverket.

Till utbildningen inbjuds:
1. Chefer S6, eller om chefen inte kan, annan representant för sektionen
2. Signalskyddschefer och signalskyddslärare med behov att uppdatera sin behörighet
3. Ledningssystembefäl i båtkompanierna
4.     Ledningssystembefäl
Respektive chef S6 samordnar deltagandet inom egen bataljon.  

Anvisningar för resor kommer efter antagning. Ange i ansökan om du har några allergier.
På utbildningen bär vi civila kläder och på middagen under lördag kväll ska det vara vårdat civil klädsel. 

Innehåll i stort:
Läget i bataljonerna, möjligheter och behov
Aktuellt från hemvärnet, utveckling på ledningssystemområdet
Rekrytering och bemanning, utbildning mot högre befattningar

Frågor avseende utbildningen ställs till utbildning@fro.se
KU Ledningssystembefäl-SiskyC-S6
(2447433)

Sista anmälningsdatum 2024-09-24

HvSS
2024-10-25 - 2024-10-27
Ansök
801
996