Signalist

Signalist

Som signalist i ett insatskompani är du en nyckelperson för kompaniets ledning. Du är beredd att följa kompanichefen och se till att han, eller hon, alltid kan kommunicera med sin chef och med andra delar av kompaniet. Oftast sitter du på en ledningsplats, i ett tält eller ett fordon, men det kan också bli aktuellt att röra sig i terrängen.

Signalist finns i ledningspluton och på kompani. Avtal 4 dygn (ledningspluton och bevakningskompani) 8 dygn (insatskompani). Signalisten hanterar sambandsutrustning på stabsplatsen, sänder och tar emot signalmeddelanden på tråd och radio. Upprättar antenner samt handhar och vårdar tilldelad materiel. Biträder med expeditionstjänst i staben. Insatskompaniet är hemvärnets vassaste förband. Med god rörlighet kan kompaniet verka över stora ytor och även förflytta sig till andra delar av landet.

FRO ger dig den utbildning du behöver för att bli signalist. Om du inte har militär grundutbildning sedan tidigare börjar du med en grundläggande utbildning (GU-F) på två veckor ca 140 timmar. Där får du lära dig grunderna för att vara en soldat i hemvärnet. Efter GU-F följer befattningsutbildning. För signalister är det tre kurser (GU Signalist 1, 2 och 3) som ska genomföras innan du kan krigsplaceras i din befattning i hemvärnet.


INTRESSEANMÄLAN
803
809
810
811