Utbildning

GU Signalist 3

Kursen är del 3 av 3 i befattningsutbildning för stabssignalist i hemvärnet.

Inriktningen är samband på kortvåg (HF). Den ger teoretiska kunskaper om elektromagnetisk strålning och antenner. Dessutom ingår utbildning på radiostationerna Ra 763, Ra 195, Ra 1951 och Ra 1952 samt olika varianter på datatrafik. Kunskaperna befästs i tillämpade övningar med upprättande av antenner för rymdvågs- och markvågsförbindelser samt trafikövningar med tal och data.

Kursen innehåller utbildning i hemvärnet förkommande radiosystem för HF (kortvåg)

Kursen omfattar 48 timmar lärarledda lektioner, tillämpningsövningar samt en avslutande systemövning i fältmiljö. 

Kursen examineras genom skriftliga prov och praktiska uppgifter, enskilt eller i grupp.

Förkunskapskrav: Godkänd GU Signalist 2

GU Signalist 3
(2447413)

Sista anmälningsdatum 2024-02-24

Höllviken
2024-07-21 - 2024-07-27
Ansökan avstängd
GU Signalist 3
(2447414)

Sista anmälningsdatum 2024-04-27

Kosta
2024-08-30 - 2024-09-04
Ansökan avstängd
801
996