Utbildning

Signalskydd - KORTADM

Målgrupp: Personal placerade i hemvärnet och som ska verka som kortadministrör.


Mål:

• Förklara regelverk och gällande bestämmelser för aktiva kort och certifikat inom Totalförsvaret. 
• Skilja på hanteringsbestämmelser för olika typer av aktiva kort och certifikat. 
• Förklara och skilja på administration av aktiva kort och certifikat 
• Förklara gällande hanteringsbestämmelser för kort- och certifikatinnehavare. 
• Förklara gällande hanteringsbestämmelser för kortutlämnare. 

Förkunskapskrav: Grundkurs signalskydd

Beräknad tidsåtgång: 4-8h 

Examination: Kursen examineras genom skriftligt prov. Betyg godkänd/icke godkänd

Kursmaterial: Utskick av underlag via CD-skiva från TSS för distansstudier sker 2 veckor innan kurstiden med B post till angiven postadress 

Övrigt: Den teoretiska delen i Kortadministratörsutbildningen genomförs som distansutbildning. 
Efter genomförd och godkänd på den teoretiska delen är du behörig att söka utbildning på de stödsystem där kort och certifikat administreras. 

Signalskydd - KORTADM
(2247474)

Sista anmälningsdatum 2022-10-20

Distans
2022-11-23 - 2022-11-23
Ansök
801
996