Utbildning

Signalskydd - KORTADM

Vid behov av denna utbildning, kontakta FRO Kansli Målgrupp: Personal placerade i hemvärnet och som ska verka som kortadministrör.


Mål:

• Förklara regelverk och gällande bestämmelser för aktiva kort och certifikat inom Totalförsvaret. 
• Skilja på hanteringsbestämmelser för olika typer av aktiva kort och certifikat. 
• Förklara och skilja på administration av aktiva kort och certifikat 
• Förklara gällande hanteringsbestämmelser för kort- och certifikatinnehavare. 
• Förklara gällande hanteringsbestämmelser för kortutlämnare. 

Förkunskapskrav: Grundkurs signalskydd

Beräknad tidsåtgång: 4-8h 

Examination: Kursen examineras genom skriftligt prov. Betyg godkänd/icke godkänd

Kursmaterial: Utskick av underlag via CD-skiva från TSS för distansstudier sker 2 veckor innan kurstiden med B post till angiven postadress 

Övrigt: Den teoretiska delen i Kortadministratörsutbildningen genomförs som distansutbildning. 
Efter genomförd och godkänd på den teoretiska delen är du behörig att söka utbildning på de stödsystem där kort och certifikat administreras. 

Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996