Civila uppdrag

Civila uppdrag

FRO utbildar frivilliga förstärkningsresurser inom ledningsstöd och samband för samhällets krisberedskap. Våra uppdragsgivare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Svenska kraftnät och Trafikverket samt länsstyrelser och kommuner. Personalen får utbildning och övning samt tecknar avtal om medverkan genom FRO

FRO utbildar på uppdrag av MSB personella förstärkningsresurser till den civila delen av totalförsvaret. Förstärkningsresurserna skall i första hand komplettera ordinarie personal vid långvariga händelser med krigsplacering för höjd beredskap och krig. I andra hand kan resurserna användas vid en större samhällsstörning.

FRO rekryterar och utbildar:

Sambandsoperatör: Kan hantera myndighetens reservsambandssystem och förstärka i användandet av ordinarie elektroniska kommunikationer och ledningsstödsystem med inriktning på lägesinformation. Central längre utbildning.

Sakkunnig Samband: Sambandsoperatör med fördjupade kompetenser ex. inom Rakel, HF-radio, WIS och RIB/Lupp mm. Kan användas för planering och utvärdering av sambandssystem. Central specialistutbildning inom ett eller flera områden.

Sambandsledare: Leder sambandsenhet vid myndighet eller FRO-enhet. Utgör en regional resurs för utbildning. Central utbildning.

Radiooperatör*: Kan hantera enklare radiosystem vid ex en trygghetspunkt inom ett FRG-uppdrag. Regional utbildning inom respektive förbund i FRO.

Vi söker sambandspersonal till länsstyrelsen i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne län har gett FRO i uppdrag att rekrytera och utbilda sambandspersonal till sin krigsorganisation. Vi söker dig som vill göra skillnad i samhället genom att medverka i totalförsvaret, som sambandsoperatör eller sambandsledare.

Du ska bo i Skåne och vara svensk medborgare, kvinna eller man, i åldern 18 – 61 år. Uppdraget innebär en civil krigsplacering som aktiveras i händelse av höjd beredskap och krig. Du kan också komma att kallas in vid fredstida kriser. Du kommer att säkerhetsprövas innan utbildningen. Du behöver inte vara tekniker men en person som vill göra en viktig samhällsinsats. Utbildning tillsambandsoperatör och sambandsledare sker på Höllviksnäs kursgård vecka 29 och 30.

Vill du vara med och göra skillnad? Kontakta Per Sjöstrand så berättar han mer om vad uppdraget innebär. Läs mer om utbildningarna här.

 

Du som inte bor i Skåne, men är intresserad av att ingå i en sambandsresurs i totalförsvaret kan kontakta närmaste förbund för att se vilka möjligheter som finns där du bor. Information om våra utbildningar finns här.Molos

Svenska kraftnät har skapat resurser för att snabbt kunna skicka ut röjningspatruller för rensning av kraftledningsgator när stormar och snöoväder åstadkommer strömbortfall i delar av landet.

För att effektivt kunna leda detta arbete behövs ett säkert samband mellan ledningen och röjningsgrupperna. Detta löses genom ett Mobilt Lednings- och Sambandsstöd (Molos) som utrustas med bandvagnar och terränggående fordon.

FRO ansvarar för att rekrytera och utbilda personal för att bemanna Molosgrupperna som har modern utrustning för trådlös kommunikation, både för tal- och dataöverföring.Trafikverket

Trafikverket har ett antal bandvagnar av typ BV 206 som bildar en nationell resurs som kan rekvireras vid behov. Exempel på tillfällen kan vara när vägar inte är farbara av någon anledning, t ex vid snöoväder eller efter en storm.

Bandvagnarna är stationerade i depåer på olika platser i landet. Då bandvagnarna behövs någonstans i landet körs de på lastbilar så långt som möjligt och sedan fortsätter man ”för egen maskin”.

FRO bemannar de två radiobandvagnar som ingår. Normal bemanning är en till tre operatörer, tillika förare, från FRO per radiobandvagn. Den placeras på en strategisk plats i ett insatsområde, för att därifrån hålla kontakten med övriga bandvagnar som opererar i området.

803
824