Utbildning

Rakel hv

Utbildning för att bli användare av Rakel inom Försvarsmakten.

Kursen är i första hand avsedd för signalister i hemvärnet men även andra i hemvärnet med behov av Rakelkompetens är välkomna.

Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996