Utbildning

Stabs- och sambandsgruppchef

Kurs för dig som ska placeras som gruppchef i en ledningspluton eller kompani.

Kursen ger dig kunskaper om arbetsledning inom funktionen samband samt kunskap och färdighet att driftleda upprättade lednings- och sambandssystem.
Kursen leder till flera befattningar; Stabs- och sambandsgruppchef i hemvärnskompani samt stabsgruppchef och sambandsgruppchef i ledningspluton. FRO och Lottakåren genomför kursen med samma kursplan, var för sig.

För att gå kursen måste du ha genomfört motsvarande GU Signalist 1, 2 och 3 samt genomfört minst en KFÖ i befattning som signalist eller ha motsvarande utbildning som stabsassistent. 
Stabs- och sambandsgruppchef
(2247419)


Fårö
2022-07-19 - 2022-07-31
Ansök
Stabs- och sambandsgruppchef
(2247440)


Ånn
2022-03-26 - 2022-04-06
Ansök
801
996