Intresseanmälan

Intresseanmälan

FRO söker personal till våra uppdrag. Vi söker även efter instruktörer till våra militära och civila utbildningar.

Cyber

FRO har fått i uppdrag av Försvarsmakten att utveckla verksamheten inom området cyberförsvar och cybersäkerhet.

Mer info

Militära uppdrag

Försvarsmakten är en av FRO:s uppdragsgivare. FRO rekryterar och utbildar personal med inriktning mot sambandsbefattningar. Idag är hemvärnet den stridskraft som i huvudsak nyttjar våra resurser och kompetens.

Mer info

Signalist i hemvärnet

FRO rekryterar och utbildar signalister, radiotekniker, informationssystemtekniker, stabs- och sambandsgruppchefer.

Civila uppdrag

FRO utbildar frivilliga förstärkningsresurser inom ledningsstöd och samband för samhällets krisberedskap

Mer info

Länsstyrelsen i skåne

FRO rekryterar och utbildar signalister, radiotekniker, informationssystemtekniker, stabs- och sambandsgruppchefer.

Instruktör - civila uppdrag

FRO rekryterar och utbildar signalister, radiotekniker, informationssystemtekniker, stabs- och sambandsgruppchefer.

Trafikverket

FRO rekryterar och utbildar signalister, radiotekniker, informationssystemtekniker, stabs- och sambandsgruppchefer.

Västerås Stad

FRO rekryterar och utbildar signalister, radiotekniker, informationssystemtekniker, stabs- och sambandsgruppchefer.

Svenska kraftnät - molos

FRO rekryterar och utbildar signalister, radiotekniker, informationssystemtekniker, stabs- och sambandsgruppchefer.

803
1092