Intresseanmälan

Intresseanmälan

FRO söker personal till våra uppdrag. Vi söker även efter instruktörer till våra militära och civila utbildningar.


Signalist i hemvärnet

FRO rekryterar och utbildar signalister, radiotekniker, informationssystemtekniker, stabs- och sambandsgruppchefer, signalskyddschefer samt ledningsystembefäl till hemvärnet. Normalt börjar alla som signalist. Har du frågor kopplade till våra befattningar är du välkommen att höra dig!

Alla ansökningar till hemvärnet sker via Försvarsmaktens egna portal "Mitt Försvarsmakten". 


Länsstyrelsen i SKÅNE

FRO rekryterar och utbildar personal till länsstyrelsen i Skåne. Uppdraget innebär att du stödjer länsstyrelsen med sambandskompetens (radiokommunikation) både i stabsnära miljöer såväl som ute på landet och i kommuner. 

Uppdraget vänder sig till dig som är mellan 20-60år. Du registerkontrolleras innan tjänstgöring och placeras vid länsstyrelsen. Det innebär att Länsstyrelsen Skåne blir din arbetsplats i händelse av höjd beredskap eller ytterst krig. 

Välkommen att söka en tjänst där du verkligen bidrar till svensk motståndskraft!


Trafikverket

FRO rekryterar och utbildar personal till Trafikverkets bandvagnsstyrka. Uppdraget innebär att du stödjer Trafikverket med sambandskompetens (radiokommunikation) i hela landet. FRO har ledningsbandvagnar som bidrar med kommunikationsförmåga och leder övriga bandvagnar vid uppdrag i olika krissituationer.

Uppdraget vänder sig till dig som är mellan 20-60år. Du registerkontrolleras innan tjänstgöring och placeras vid Trafikverket. Det innebär att Trafikverket blir din arbetsplats i händelse av höjd beredskap eller ytterst krig. 

Välkommen att söka en tjänst där du verkligen kan bidra till svensk motståndskraft!


Skatteverket

FRO rekryterar och utbildar personal till Skatteverket. Uppdraget är helt nytt och vi genomför just nu en utvärdering av kompetensbehovet. Sannolikt kommer uppdraget främst vara i stabsmiljö och inriktas mot radiokommunikation, signalskydd och IT-stöd. 

Initialt kommer rekrytering ske till Stockholm, Göteborg, Malmö och Visby.

Sannolikt påbörjar utbildningarna under 2024.

Välkommen att söka en tjänst där du verkligen bidrar till svensk motståndskraft!


Svenska kraftnät - Molos

FRO rekryterar och utbildar personal till Svenska kraftnät. Uppdraget kallas normalt för Molos och står för Mobilt lednings- och sambandsstöd. Uppdraget innebär att du stödjer Svenska kraftnät med sambandskompetens (radiokommunikation) i hela landet. FRO har terrängfordon som bidrar med kommunikationsförmåga och skapar förmåga att kommunicera i terrängavsnitt där förmågan saknas. 

Molos finns i hela landet.
Region Norr (Molos 1, Molos 2, Molos 3) Boden/Sundsvall/Borlänge
Region Mitt (Molos 4, Molos, 5, Molos 8, Molos 9) Stockholm, Åsbro, Norrköping, Visby
Region Syd (Molos 6, Molos 7) Trollhättan, Karlskona

Uppdraget vänder sig till dig som är mellan 20-60år. Du registerkontrolleras innan tjänstgöring och placeras vid Svenska kraftnät. Det innebär att Svenska kraftnät blir din arbetsplats i händelse av höjd beredskap eller ytterst krig. 

Välkommen att söka en tjänst där du verkligen kan bidra till svensk motståndskraft!


CYbersäkerhet

FRO fick 2022 ett förtydligat uppdrag från Försvarsmakten att samordna frivillig verksamhet inom totalförsvaret kopplat till cybersäkerhet. Uppdraget är under utvärdering men det går bra att anmäla ditt intresse redan nu!


Instruktör - Civila uppdrag

FRO utbildar förstärkningapersonal till civila uppdrag. Vi söker löpande efter personer som skulle vilja vara instruktörer/lärare på våra kurser runt om i landet. Du som väljs ut kommer få utbildning både till instruktör (om det behövs) men även på den tekniska utrustningen som används. Som instruktör betalar FRO för resor, boende och lön. 

Anmäl ditt intresse!


Instruktör - Militära uppdrag

FRO utbildar förstärkningapersonal till militära uppdrag. Vi söker löpande efter personer som skulle vilja vara instruktörer/lärare på våra kurser runt om i landet. Du som väljs ut kommer få utbildning både till instruktör (om det behövs) men även på den tekniska utrustningen som används. Som instruktör betalar FRO för resor, boende och lön. 

FRO ansvarar för rekrytering och utbildning av av personal till hemvärnet (ca 700 befattningar). Föreningen genomför mellan 50-100 kurser varje år på uppdrag av Försvarsmakten. 

Anmäl ditt intresse!


803
1092