Sambands- och datatekniker (Radio och IS)

Sambands- och datatekniker (Radio och IS)

Finns i ledningspluton, på underrättelsekompani och båtkompani. Avtal 4 dygn (ledningspluton) 8 dygn (underrättelsekompani och båtkompani)


Sambands- och datatekniker ansvarar för vård och funktionskontroll av bataljonens signalmateriel, samt utför enklare reparationer på materielen. Ansvarar för vård och laddning av ackumulatorer samt upprättar tillfälliga antenner. Medverkar vid installationer av signalmateriel. Biträder med sambands- och expeditionstjänst i staben.

803
809
810
819