Sambandsenheter

Sambandsenheter

Frivilliga Radioorganisationen FRO bemannar modulärt sammansatta sambandsenheter i kommuner, statliga verk, länsstyrelser, regioner och civilområden. En sambandsenhet består av krigsplacerad och utbildad personal med kunskaper inom radiokommunikation (VHF och HF), signalskydd, cybersäkerhet samt ledningsstöd. Respektive uppdragsgivare bestämmer hur bemanningen ska se ut. FRO stödjer med rekrytering och utbildning.

Vad är en sambandsenhet?

En sambandsenhet består av krigsplacerad och utbildad personal. Sambandsenheten stödjer och förstärker arbetslaget eller staben med kunskaper inom radiokommunikation, signalskydd, cybersäkerhet och ledningsstöd. 

FRO utbildar sambandsoperatörer och sambandsledare och förstärker dessa befattningar med lämpliga kompletteringsutbildningar i enlighet med uppdragsgivarens behov. Sammantaget skapar sambandsenheten förutsättningar att kommunicera vid främst höjd beredskap och krig. 

Sambandsenheter finns vid kommuner, statliga verk, regioner, länsstyrelser och civilområden. 


FRO REKRYTERAR

FRO rekryterar just nu civil personal till befattningar vid Länsstyrelsen i Skåne samt till Skatteverket (Stockholm, Göteborg, Malmö och Visby). Är du intresserad av att bidra till Sveriges totalförsvar?


Beredskapsdirektören vid länsstyrelsen i SKÅNE förklarar

Filmen beskriver behovet av civil förstärkningspersonal från FRO till Länsstyrelsen i Skåne.

BEREDSKAPSDIREKTÖREN VID LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE, del 1

En kort film som beskriver behovet av civil förstärkningspersonal från FRO till Länsstyrelsen i Skåne. 

BEREDSKAPSDIREKTÖREN VID LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE, DEL 2

En kort film som beskriver behovet av civil förstärkningspersonal från FRO till Länsstyrelsen i Skåne. 

BEREDSKAPSDIREKTÖREN VID LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE, DEL 3

En kort film som beskriver behovet av civil förstärkningspersonal från FRO till Länsstyrelsen i Skåne. 

Slutövning, sambandsoperatör och samandsledare i Höllviken

Film som beskriver övningsverksamheten i sambands med utbildningarna till sambandsoperatör och sambandsledare. 

803
824
825