Utbildning

GU Signalist 1

Kursen är del 1 av 3 i befattningsutbildning för stabssignalist i hemvärnet.

Den innehåller grundläggande utbildning om de metoder och den materiel som används för kommunikation och ledning inom hemvärnet.
Kursen omfattar lärarledda lektioner, tillämpningsövningar samt en avslutande systemövning i fältmiljö.

Kursen examineras genom skriftliga prov och praktiska uppgifter, enskilt eller i grupp.
 
Förkunskapskrav: Militär grundutbildning, lägst GU-F.

Kursen omfattar ca 80 timmar och körs på olika platser runt om i landet. 
GU Signalist 1
(2447401)

Sista anmälningsdatum 2024-01-08

Ånn
2024-04-08 - 2024-04-17
Ansökan avstängd
GU Signalist 1
(2447402)

Sista anmälningsdatum 2024-01-08

Tånga hed
2024-05-01 - 2024-05-11
Ansökan avstängd
GU Signalist 1
(2447403)

Sista anmälningsdatum 2024-02-25

Höllviken
2024-07-16 - 2024-07-27
Ansökan avstängd
GU Signalist 1
(2447404)

Sista anmälningsdatum 2024-04-28

Kosta
2024-08-26 - 2024-09-04
Ansök
801
996