Utbildning

Signalskyddschef hemvärn

Målgrupp: Personal placerade i hemvärnet och som ska verka som signalskyddschef.

Mål:
• Identifiera hot mot våra informations- och telekommunikationssystem. 
• Ange exempel på aktuella kryptosystem. 
• Använda regelverk för signalskyddstjänsten. 
• Använda signalskyddsnycklar enligt gällande bestämmelser. 
• Ange vilka dokument som behöver upprättas för signalskyddstjänstens bedrivande. 
• Förklara ledningsförhållanden för signalskyddstjänstens bedrivande. 
• Förutse och nyttja nödvändiga dokument för signalskydds-tjänstens bedrivande. 
• Kunna genomföra internkontroll av signalskyddstjänsten inom eget krigsförband. 
• Beskriva de regler som gäller för internationell signalskyddsverksamhet. 
• Kunna utbilda biträdande signalskyddschef, nyckeladministratör och användare i hantering av signalskyddsnycklar inom egen organisation. 

Förkunskapskrav: Grundkurs signalskydd
(Kursen omfattar både ”Signalskydd Teori 2” samt ”Signalskyddschef Försvarsmakten”.)

Examination: Muntlig och skriftlig. Betyg godkänd/icke godkänd

Kursmaterial: Utskick av underlag via CD-skiva från TSS för distansstudier sker 2 veckor innan kurstiden med B post till angiven postadress i kursanmälan. 

Signalskyddschef hemvärn
(2447443)

Sista anmälningsdatum 2024-09-14

TSS, Enköping
2024-10-07 - 2024-10-11
2024-11-25 - 2024-11-29
Ansök
801
996