Civila kurser

Civila kurser - för personer utan militärt avtal.

Så här funkar det

Börja med att noga läsa igenom kursbeskrivningen för att se att du uppfyller kriterierna för kursens målgrupp.
Här ovan finns alla kurser som vi har i uppdrag från MSB att genomföra för alla som har eller siktar på ett civilt avtal. Under varje kursbeskrivning finns alla kurstillfällen listade.
Om det inte finns något tidsbestämt kurstillfälle innebär det att vi antingen inte kommer att genomföra den i år eller att vi inte är klara med planeringen så att vi kan publicera den. Innan kurstillfälle är publicerat går kursen inte att söka.
Om du är medlem i någon av våra syskonorganisationer behöver du skapa ett kontaktkonto hos för att kunna söka kurs hos oss. Det gör du i samband med att du trycker på ansök till det kurstillfälle du valt.
Vi försöker vara klara med antagningarna ca 8 veckor innan kursstart. Du kommer inte att kunna få en status på din ansökan innan antagningarna görs. Om du blivit antagen framgår det i brevet när du rycker in och ut. Det står även hur och var du bokar biljetter. Obs! Du kan inte boka annan ankomst-/avresedag och än de in-/utryckningstider som anges i antagningsbeskedet. Vill du komma tidigare alternativt stanna kvar på kursplatsen före eller efter kursen måste du kolla upp om detta är möjligt och du får själv stå för merkostnaden för detta.

Resebestämmelser

Detaljerad information om bokning av resor, gemensamma transporter mm får du med antagningsbeskedet. Där framgår också hur du beställer din resa. Eventuella måltider på resa till och från kurs står resenären för själv. Grundprincipen är fri resa mellan bostaden och utbildningsplatsen för våra elever. Du kan, ihop med resebyrån, välja vilket färdsätt som passar bäst med tanke på restid och pris. Om du reser ensam med egen bil är ersättningen 2:50 kr/km (skattefritt). Om du ska på kurs som genomförs på Fårö och du skjutsar fler elever till kursen betalar vi även bilens färjebiljett.
Vi vill att våra elever i normalfall reser kommunalt av arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsskäl. Därför gäller, att för bilresor som beräknas till mer än 20 mil eller ca 2 timmars körning, behöver du medgivande från FRO Kansli för att få ta bilen till kursplatsen.


Ekonomi

Vid utbildning som omfattar mer än två vardagar kan du få dagpenning. Dagpenningen beräknas: Årsinkomst (SGI) x 0.9 / 365. Lägst 130 kr per dag, högst 1413 kr per dag (2024). Årsinkomst ska vara styrkt genom SGI-intyg från Försäkringskassan. Intyget får inte vara äldre än 1 år. Saknar du giltigt SGI använd genast ansökningsblanketten som bifogas antagningsbeskedet så att du hinner få hem ett intyg i tid. Dagpenningen är skattepliktig. En förutsättning för att få dagpenning är bl a att du är eller ska bli avtalsplacerad inom någon samhällsfunktion. Dagpenning utbetalas inte för lördag och/eller söndag som inleder och avslutar en kurs. Om du skulle ha jobbat in- och/eller utryckningsdagen kan du få dagpenning även för dessa dagar. Du måste då medföra ett intyg som styrker att du förlorat din arbetsinkomst någon av dessa dagar. Om du inte har rätt till SGI kan du i stället få dagersättning på 146 kr/dag. Denna ersättning är skattefri. Du kan aldrig begära båda under samma kurs.

Reseräkningar och utbetalningar

Alla reseräkningar skall fyllas i med kompletta uppgifter, tydligt textade. SGI ska bifogas räkning när dagpenning begärs. Räkningarna samlas normalt in av kurschefen och skickas in för utbetalning i efterhand. OBS! Finns inte SGI, skickas räkningen tillbaka för komplettering. Utbetalningar görs normalt en gång i månaden. Kontonummer måste fyllas i på varje reseräkning. Är inte kontonumret detsamma som det du eventuellt fått utbetalat till tidigare måste du tydligt markera detta på räkningen om det mot förmodan skulle ligga kvar en gammal uppgift i betalningssystemet. Om uppgift om konto saknas, skickas ersättningen i form av en utbetalningsavi. Bankerna tar ut avgift för att lösa in dessa avier, vi uppmanar därför alla att komma ihåg att ta med uppgift om kontonummer till kursen. Räkningen ska skickas in senast 3 månader efter genomförd kurs. För kurs i kvartal fyra gäller senast 1 månad efter genomförd kurs, dock senast 10 januari året efter.

805
864