FRIVILLIGA RADIO­ORGANISATIONEN

Vi bemannar totalförsvaret med utbildad personal inom radiokommunikation, signalskydd och cybersäkerhet.

Följ oss på instagram

Anmäl ditt intresse

FRO har många uppdragsgivare både inom det civila och militära försvaret. Nya uppdragsgivare ansluter regelbundet. Anmäl ditt intresse via länken!

Intresseanmälan uppdrag

Aktuella nyheter

Alla nyheter

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation enligt Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet,
som bemannar totalförsvaret med utbildad personal inom radiokommunikation, signalskydd och cybersäkerhet.
Totalförsvaret omfattas av både militärt och civilt försvar.

Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi erbjuder ungdomskurser med möjlighet att prova det militära livet och för de som vill lära sig mer om nätverksteknik och cybersäkerhet. Vi rekryterar personal till krigsbefattningar vid främst höjd beredskap och krig, men stödjer även samhället vid olika kriser. FRO består av 23 förbund fördelade över hela riket. Dessa förbund kan erbjuda fredstida stöd till företag och verksamheter som behöver kommunikationshjälp vid olika events, så kallad sambandsservice.

Kontakta oss

801