FRIVILLIGA RADIO­ORGANISATIONEN

Vi bemannar totalförsvaret med utbildad personal inom radiokommunikation, signalskydd och cybersäkerhet.

FRO Bygger om

Under hösten 2021 omsätter FRO stora delar av föreningens IT-system. Detta omfattar bland annat webbsidan, medlemsregister, ansökningsfunktion för centrala kurser samt webbshop.

Välkommen till FRO!

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation (1994:524) som bemannar totalförsvaret med utbildad personal inom radiokommunikation, signalskydd och cybersäkerhet. Totalförsvaret omfattas av både militärt- och civilt försvar. 

Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi erbjuder ungdomskurser med möjlighet att prova det militära livet och för de som vill lära sig mer om nätverksteknik och cybersäkerhet. 

Vi rekryterar personal till krigsbefattningar vid främst höjd beredskap och krig, men stödjer även samhället vid olika kriser. 

FRO består av 23 förbund fördelade över hela riket. Dessa förbund kan erbjuda fredstida stöd till företag och verksamheter som behöver kommunikationshjälp vid olika events, så kallad sambandsservice.

Hitta FRO nära dig

FRO Norrbotten
FRO Västerbotten
FRO Dalarna
FRO Värmland
FRO Örebro län
FRO Västmanland
FRO Uppland
FRO Stockholm
FRO Södermanland
FRO Gotland
FRO Östergötland
FRO Skaraborg
FRO Nordvästra Götaland
FRO Elfsborg
FRO Halland
FRO Västernorrland
FRO Jämtland/Härjedalen
FRO Gävleborg
FRO Kalmar län
FRO Jönköpings län
FRO Kronoberg
FRO Blekinge
FRO Skåne

Aktuella kurser

FRO rekryterar och utbildar specialister inom totalförsvaret. För frågor om utbildning, kontakta utbildning@fro.se

Följande kurser kan ansökas till:


Militära kurser

GU Signalist 1
Plats: Enköping
Tid: Del 1, 11-14/11 och Del 2, 9-12/12
GU Signalist 2
Plats: Enköping
Tid: 10-14/11
GU Signalist 3
Plats: Enköping
Tid: 8-12/12
Sb- och datatekniker Radio
Plats: Boden
Tid: 22-27/11


Civila Kurser

Rakelutbildning
Plats: Hallsberg
Tid: 30-31/10


801