Amatörradio

Amatörradio i FRO

Amatörradio är en del av föreningsverksamheten inom FRO. Förbund och avdelningar bör erbjuda medlemmar att köra, eller prova på, amatörradio som en del av verksamheten. Det är en mångfacetterad hobby som ger utövarna möjligheter att öva och utveckla färdigheter inom radioteknik, vågutbredning och operatörsskicklighet. Medlemmar kan, förutom ren utbildning för sina befattningar, bredda sina kunskaper och färdigheter. Medlemmar utan eget certifikat kan träna amatörradio under handledning.

Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) är huvudman för amatörradio i Sverige. På SSA:s webbplats finns mer information om amatörradiohobbyn. Förbund och avdelningar bör samverka med lokala radioklubbar.

Bestämmelser för amatörradio inom FRO finns i FRO Handbok Samband (för inloggade medlemmar).

SL-Testen
SL-Testen är FRO:s egen radiotävling. Syftet är att stimulera trafik med SL-stationer och därigenom sprida kunskap om FRO inom amatörradiovärlden. Samtidigt får operatörerna övning och ökad radiovara. Testen genomförs årligen vid två tillfällen, normalt andra lördagen i maj respektive i november. Testen är indelad i två klasser, CW(telegrafi) och SSB (telefoni) och genomförs på både 40- och 80-metersbandet. Alla deltagare som sänder in loggar får ett diplom. Bästa SL-station och bästa övrig station i respektive klass belönas dessutom med en plakett. 

SL-Testen 2024 går 11 maj och 9 november

Regler för SL-Testen finns här.

Resultat från senaste SL-Testen finns här.

SL-signaler

FRO har från PTS (Post och Telestyrelsen) fått delegation att tilldela anropssignaler inom serierna SLnZxx och SLnFRO till föreningar inom FRO. 

Signaler i serien SLnZxx kan tilldelas förbund och avdelningar i FRO samt särskilda verksamheter enligt FRO Grundstadgar. SL-signaler kan inte tilldelas enskilda medlemmar eller verksamheter med annat syfte än de som FRO har.

Inom FRO används signalen SLnFRO som specialsignal vid kurser, utställningar och andra evenemang av tidsbegränsad natur, främst för  att sprida kunskap om FRO. Vid utbildning på kursgårdar kan det finnas  möjligheter för certifierade radioamatörer att under ledig tid köra amatörradio med signal i serien SLnFRO.

Här finns en lista på aktiva SL-signaler i FRO.

Övningssändningar telegrafi

För att ge medlemmar och andra intressenter en möjlighet att träna mottagning av telegrafi under realistiska förhållanden sänder FRO löpande övningstext. Dessa övningssändningar sker med signalen SL0FRO på kortvåg på frekvenserna 3563 kHz och 7083 kHz+/- QRM.

Sändningsschema och mer information finns här.

802
1061