Förbund

FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade inom både radio och IT. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län.

Protokoll från FRO Stockholm förbundsstämma 2023
finns vid notiser i filarkivet 'stamma 2023' (tyvärr funkar inte svenska tecken där..)
Du måste logga in för att kunna läsa i arkivet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Dokument relaterade till stämman 4/3 i filarkivet vid 'Notiser'
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Förbundet har lokala avdelningar som geografiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder, naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner som behöver ett förstärkt samband.


Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

För att få mer information om vad som är på gång i det förbund som du befinner dig, använd kontaktuppgifterna.

FRO Stockholm har tre aktiva avdelningar:
FRO Norrtälje
FRO Stockholm-Norra
FRO Svartlösa-Öknebo

FRO Norrtälje träffas vid fd. LV3, FRO Stockholm-Norra träffas i försvarsgården i Sollentuna och FRO Svartlösa-Öknebo håller till i Tumba.
 
För mera information se avdelningarnas egna sidor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FRO Stockholms radiobulletin varje måndag 21.30. Bidrag skickas som vanligt till jan.stigell@fro.se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS!

FRO Stockholm 
Silversmedsplan 36   (besök: ingång på gaveln)
162 56 VÄLLINGBY
E-post: stockholm@fro.se
Tel: 08-664 28 08

MEDDELANDE FRÅNFÖRBUNDSORDFÖRANDE!

FRO Stockholmsförbundsstämma 2023 hålls LÖRDAG 4 mars kl. 14.00 - 16.00. Öppet från 13.00, stämman börjar kl 14.00. Norrvikenleden 10, Sollentuna (FRO Norra)
Det kommer att finns fika. Hör av er till valberedningen om ni vill eller vet någon som vill sitta styrelsen och vara med om att föra FRO Stockholm in i framtiden.

Det har kommit in förfrågan på sambandsuppdrag i Skellefteå, orienterings tävlingar Tiomila samt i Nynäshamn 2024. Uppdraget i Skellefteå är Kristihimmelsfärdshelgen 18 - 21 maj. Sickla loppet i september är redan bokat.

Det kommer troligtvis flera stora uppdrag under året ,det ställer krav på sambandsledare och signalister, vi behöver förbättra med flera på dessa positioner.

Under måndagar framöver kommer det att finns möjlighet att hälsa på i vår lokal i Grimsta, förbundsordförande kommer då att finnas där kl.12 -17.
Det kommer under den tiden också att finns möjlighet att via radio prata med mig. Kommer att finnas K2 samt DMR 4400 slot 1.

Följande måndagar INGET ÖPPET HUS och därmed stängt;
6 februari, 13 mars, 3 april, 10 april (annand.påsk), 1 maj, 8 maj
Måndag 12 och 19 juni tacksam om det någon annan som kan ta öppet hus dessa datum.

Vi har haft öppet torsdagskvällar, många kommer att utgå om ingen annan kan ta dem, då jag på grund av ändrade levnadsförhållanden inte kommer att var i Stockholm under vissa veckor framöver.
Torsdagar jag kan hålla öppet är 16 februari, 2 mars, 23 mars, 30 mars, 13april, 20 april, 11 maj, 25 maj, 1 juni och den 29 juni kl. 18 - 21.

Sommarupphåll 27 juni tom 27 augusti. Verksamhet kan förekomma, som sambands_ och ljuduppdrag, samt möten förplanering av dessa.

I och med 2023 ser jag gärna att medlemmar som har möjlighet söker till de civila kurserna. Inom snar framtid kommer det att finns ett behov av denna personal. Man kan då få placering på länsstyrelsen, i kommuner och när det blir klart så kommer skattemyndigheten att behöva personal för sambandstjänst. Gå inpå FRO:s hemsida där ni kan se kursutbudet.

Hälsningar, Preben

VÄLKOMNA!

Från och med 2023 kommer medlemsavgiften att tas in centralt.
En avi kommer att skickas ut under hösten.

Medlemsavgifter:
Ungdom till och med 18 år    90 SEK
Enskild medlem                    335 SEK
Familjemedlemskap               490 SEK

801
999