Förbund

FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade inom både radio och IT. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län.

NYTT meddelande 23-10-01, Silent key
Tidigare ordförande i förbundet och långvariga medlemmen Jan Lennström gick i lördags morse Silent Key. Vila i frid.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OBS Uppdragen ligger INTE alltid kronologiskt utan som de inkommer. Bläddra ned för fler tidigare uppdrag
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NYTT meddelande 23-09-10, sambandsuppdrag, Stockholm  7-8/10 (två dagar)

  25mannastafetten och 25mannamedeln går i Lidaskogen i Botkyrka. Terrängen bjuder på variation i form av lättlöpta hällmarker och äldre granskog. Lördagens stafett och söndagens medeldistans kommer dessutom gå i två helt olika områden.
All information om tävlingen hittar du på Välkomna till 25manna 2023! | 25manna . Vi söker signalister till detta uppdrag, intresserade anmäler till anders.eltvik@fro.se Ange vilken dag du vill/kan medverka eller båda.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

meddelande 23-08-20 SAMBANDSPLAN Stockholm

Det finns nu ett 'embryo' till sambandsplan för förbundet! För att se den behöver du vara inloggad!
Logga in - bläddra ned till notiser - till höger om dessa finns rubriken 'filer'.
Klicka  på 'dokument så ser du den.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Protokoll från FRO Stockholm förbundsstämma 2023
finns vid notiser i filarkivet 'stamma 2023' (tyvärr funkar inte svenska tecken där..)
Du måste logga in för att kunna läsa i arkivet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Dokument relaterade till stämman 4/3 i filarkivet vid 'Notiser'
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Förbundet har lokala avdelningar som geografiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder, naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner som behöver ett förstärkt samband.


Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

För att få mer information om vad som är på gång i det förbund som du befinner dig, använd kontaktuppgifterna.

FRO Stockholm har tre aktiva avdelningar:
FRO Norrtälje
FRO Stockholm-Norra
FRO Svartlösa-Öknebo

FRO Norrtälje träffas vid fd. LV3, FRO Stockholm-Norra träffas i försvarsgården i Sollentuna och FRO Svartlösa-Öknebo håller till i Tumba.
 
För mera information se avdelningarnas egna sidor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FRO Stockholms radiobulletin varje måndag 21.30. Bidrag skickas som vanligt till jan.stigell@fro.se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS!

FRO Stockholm 
Silversmedsplan 36   (besök: ingång på gaveln)
162 56 VÄLLINGBY
E-post: stockholm@fro.se
Tel: 08-664 28 08

Öppet hus kommer att ske  i mindre omfattning än tidigare då det inte har ökat intresset att komma till lokalen i Grimsta.

Kvällsöppet torsdagar kommer att upphöra då intresset har vart litet. Att få kontakt i Grimsta via radio kommer också att upphöra då inga samtal kommit den vägen.

Nästa öppet hus blir i oktober måndag 2,a och 9,e samt den 30,e kl 12 – 17.
I november är det att öppet hus den 6,e och 27,e kl 12 – 17.

I december är det endast den 4,e kl 12 – 17.
Luciafirandet kommer att ske den 13 december mellan 12– 18, alla medlemmar är välkomna.

Under hösten kommer vi ha styrelsemöten vid våra tre avdelningar, först ut är FRO Norrtälje 9 oktober kl.19– 21.
Sedan följer FRO Stockholm Norra i november och i december tänker jag den 13december i Svartlösa – Öknebo inför juluppehållet och med luciafirandet.
Under hösten kan vi också förvänta att ett återuppståndet FRO-NYTT ska komma ut. Förbundsbladet kommer någon gång i slutet av november eller början av december.

Sommarkurserna är slut för året på det civila området men inför 2024 så ser jag gärna att ni kollar upp om det finns möjlighet att gå en av de civila kurserna. Eftergenomförd kurs så kan en placering i Länsstyrelsen, kommun, skattemyndigheten, Molos, trafikverket vara en möjlighet till ett avtal.

Titta på hemsidan www.fro.se civila utbildningar

Hälsningar, Förbundsordförande Preben Sörensen

OBSERVERA Medlemsavgiften för 2024 tas in centralt.
En avi skickas ut via e-post under hösten2023.

Medlemsavgiften för 2024 är:

Ungdom till och18år                        90 kr.
Enskildmedlem                                335kr.
Familjemedlemskap                         490kr.

801
999