Förbund

FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade inom både radio och IT. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län.


Nytt 24-02-15 Dokument angående årsstämma 2024
Dokument relaterade till stämman finns i filarkivet i mappen "stamma2024". Stavningen pga att svenska tecken inte funkar där.
Kallelse finns en bit nedan. Man måste logga in för att se filarkivet
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24-02-01 Sambandsuppdrag radio (& ev ljud)
SÖNDAG 18 februari
Loppet går två varv söderut på en 25 kilometers bana från Sigtuna, där vi kommer att bemanna ledningscentral samt en undercentral i Rosersberg. Till detta behövs ett antal signalister. Anmälan till anders.eltvik@fro.se , så får du mer info. Mer information om själva evenemanget finns här på tävlingens hemsida.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JUSTERAT DATUM tilKallelse till årsstämma 2024

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23-12-15 FRO Stockholms radiobulletin UPPHÖR!
Från styrelsen:

Vid styrelsemötet 2023-12-13 hade styrelsen uppe frågan om bullens framtid. Vi konstaterade att incheckade under en tid har minskat så frågan har kommit upp om vi ska sluta med bullen och efter mycket diskussion så kom vi fram till att det finns andra som läser upp bulletin på amatörbanden och riks DMR, så intresset är och var kanske inte så stort mot slutet.
Styrelsen vill här framföra vårt stora tack till Jan Stigell för det arbetet han har lagt ner på varje sändning under 16 år
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-11-22 Motioner till årsstämman 2024-03-09

Stadgarna säger så här:

(2.8. Avdelning eller enskild medlem som vill få ärende behandlat på ordinarie förbundsstämma ska senast den 20januari inlämna skriftlig motion om detta till förbundsstyrelsen.)

Det är därför viktig att alla medlemmar som vill skicka in en motion till förbundsstämman, detta är den möjlighet som medlemmarna har för att påverka förbundets arbete
Sätt igång arbetet med att skriva motioner så vi kan få en uppfattning om vadmedlemmarna tycker och vill framför till stämman.

Skriv motioner och skicka in senast den 20 januari för att den kan tas upp på förbundsstämman.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-11-14 Avslutning av sambandsåret 2023

Traditionsenligt avslutade vi sambandsåret 2023 med en båtkonferens där vi gick igenom vad som varit bra och vilka lärdomar vi kan dra till kommandeevenemang. Ett annorlunda uppdrag var när vi fick förfrågan om att ta hand om radiosambanden för 10 mila orienteringen i Skellefteå. Ett annat intressant uppdrag var att leverera ljud/evenemangsradio för GO- Kart tävlingar i Uppsala.
Under dagen så diskuterade (informerade) vi också om andrasaker som berör sambandsdelen. 
Bland annat utbildningarna. Vad behöver vi för typ av utbildningar för att kunna hålla oss ajour med utvecklingen?

Nu ser vi med tillförsikt fram vad sambandsåret 2024 kan komma att kunna föra med sig.

Sambandsgruppen
Jan Nilsson

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-10-14, rapport sambandsuppdrag 25-manna
inlägget i sin helhet under notiser (logga in)

Vi ansvarade för radiosamband under veckoslutet 7-8/10. 
Stafett på lördagen med 230 lag med 25 personer i varje lag. På söndagen var det 25 manna medleyn.
Tack 25-manna för förtroendet och signalister som gjorde det möjligt!

Text o bild: Jan Nilsson
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Minnesrum för Jan Lennström, silent key 30/9 2023
Minnesrummet - En plats för att minnas och hedra
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OBS Uppdragen ligger INTE alltid kronologiskt utan som de inkommer. Bläddra ned för fler tidigare uppdrag
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
meddelande 23-08-20 SAMBANDSPLAN Stockholm
Det finns nu ett 'embryo' till sambandsplan för förbundet! För att se den behöver du vara inloggad!
Logga in - bläddra ned till notiser - till höger om dessa finns rubriken 'filer'.
Klicka  på 'dokument så ser du den.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Protokoll från FRO Stockholm förbundsstämma 2023
finns vid notiser i filarkivet 'stamma 2023' (tyvärr funkar inte svenska tecken där..)
Du måste logga in för att kunna läsa i arkivet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Förbundet har lokala avdelningar som geografiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder, naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner som behöver ett förstärkt samband.


Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

För att få mer information om vad som är på gång i det förbund som du befinner dig, använd kontaktuppgifterna.

FRO Stockholm har tre aktiva avdelningar:
FRO Norrtälje
FRO Stockholm-Norra
FRO Svartlösa-Öknebo

FRO Norrtälje träffas vid fd. LV3, FRO Stockholm-Norra träffas i försvarsgården i Sollentuna.
FRO Svartlösa-Öknebo håller till på Toppvägen 24, Tumba.  Där är öppet hus onsdag jämn vecka, ojämna veckor är avsatta för inre arbete.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS!

FRO Stockholm 
Silversmedsplan 36   (besök: ingång på gaveln)
162 56 VÄLLINGBY
E-post: stockholm@fro.se
Tel: 08-664 28 08

Öppet hus sker i mindre omfattning då intresset inte har varit så stort.
När det är öppet hus kommer det att finns att läsa om här framöver.

Öppet Hus hålles 5/2 från ca kl 9.00. Ytterligare tider kommer senare.

Länsstyrelsen i Stockholm nu har avropat behovet framtill 2025 så nu är tid att ni tar en fundering om vad ni vill göra på det civila uppdraget, det finns i dag vakans på Molosvagnen i Stockholms län, vidare finns det möjlighet efter utbildning till en placering på Länsstyrelsen i Stockholm, Skattemyndigheten, FRG i kommunerna och Trafikverket. Utbildningarna finns att se på hemsidan under ”civila utbildningar”

www.fro.se civila utbildningar

Det har kommit till min kännedom att jag påstås ha avgått som förbundsordförande. Jag kan inte förstå att man i FRO sprider rykten, hur tänker man då med  tanke på säkerhetsläget vi befinner oss i angående vilseledande information?
Kan med dessa ord informera er om att jag kommer att sitta kvar som ordförande fram till förbundsstämman den 9 mars 2024, vad som händer där efter är upp till stämman att besluta om.
 

Hälsningar Förbundsordförande Preben Sörensen

OBSERVERA Medlemsavgiften för 2024 tas in centralt.
En avi skickas ut via e-post under hösten2023.

Medlemsavgiften för 2024 är:

Ungdom till och18år                        90 kr.
Enskildmedlem                                335kr.
Familjemedlemskap                         490kr.

801
999