Förbund

FRO Stockholm

FRO Stockholm är verksamt i hela Stockholms län med tre aktiva avdelningar. Vi rekryterar och utbildar signalister åt såväl hemvärnet som Länsstyrelser och andra civila aktörer.


Nytt 24-06-09 Svartlösa - Öknebo...
...har styrelsemöte och våravslutning med korvgrillning onsdag den 12 juni.
Grillningen beräknas starta runt kl. 19. 
 Plats: lokalen på Toppvägen 24.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24-06-07 Svartlösa - Öknebos deltagande på Huddingedagen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24-06-01 Från sambandsuppdrag Gärdesloppet 26 maj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24-05-08 Från sambandsuppdrag, 10-mila orienteringen 2024!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24-04-11 SL0FRO är igång igen (CW - telegrafi)
SL0FRO är igång igen efter ett lååångt uppehåll pga trasig kv station, startades upp 10/4 kl 18.00 , så nu kan alla som vill lyssna på CW (telegrafi) sändningarna få sitt igen,  Frekvenser  är 3563 khz jämn timme och 7083 khz udda timme

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24-03-26 Svartlösa- Öknebo på Huddingedagen lördag 1 juni

Vi kommer att informera om vår verksamhet på den militära och civila sidan samt vad vi har för övrig verksamhet i avdelningen. Vi kommer att vara där mellan kl.10.00 – 16.00. I övrigt hittar du utställare från andra föreningar m.m. och även möjlighet att lyssna på Huddinge jazz och blues under dagen och kvällen.
Platsen är Sjödalsparken i Huddinge
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24-03-22 Nya dokument från årsstämman 2024

Justerat protokoll från stämman sant NY verksamhetsplan 2024 finns i mappen 'stamma2024'.
I mappen dokument finns nu FRO Stockholms normalstadgar.

Logga in för att se filarkivet
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24-03-01 40-årsjubileum Svartlösa- Öknebo
FRO Svartlösa – Öknebo firar att det var 40 år sedan avdelningen FRO Svartlösa 442 bildades 1984-04-09 på Södertörns flygflottilj F18 i Tullinge.
Till avdelningens första ordförande valdes Anneli Lönnedahl.
År 2014 slogs avdelningarna FRO Svartlösa och FRO Södertälje sina påsar ihop och bildade nuvarande avdelning FRO Svartlösa – Öknebo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
meddelande 23-08-20 SAMBANDSPLAN Stockholm
Det finns nu ett 'embryo' till sambandsplan för förbundet! För att se den behöver du vara inloggad!
Logga in - bläddra ned till notiser - till höger om dessa finns rubriken 'filer'.
Klicka  på 'dokument så ser du den.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  STOCKHOLM

Förbundet har lokala avdelningar som geografiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder, naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner som behöver ett förstärkt samband.
Förbundet har uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Vi har också ansvaret att bemanna Länsstyrelsen i Stockholm med 50st civila signalister som ska kunna hjälpa till i händelse av kris och höjd beredskap.

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FRO Stockholm

Förbundsstyrelsen består av
Björn Langels, Ordförande
Tony Buss, Vice ordförande
Victor Zetterman, Sektreterare
Johannes Collmar, Kassör
Anders Eltvik, Ledamot
Annelie Ek, Ledamot
Jan Ridderstråle, Ledamot
Eveline Volle, Suppleant
Johan Eriksson, Suppleant
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kontakta förbundsstyrelsen:

Kontakta avdelningarna:

FRO Svartlösa-Öknebo
Toppvägen 24   (ingång på gaveln)
147 54 Tumba

FRO Stockholm norra
Sollentuna Försvarsgård
Norrvikenleden 10
191 49 Sollentuna

FRO Norrtälje
Regementsgatan 25
761 47 Norrtälje
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sök utbildningar:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OBSERVERA Medlemsavgiften för 2024 tas in centralt.
En avi skickas ut via e-post under hösten 2023.

Medlemsavgifter för 2024 är:

Ungdom till och med 18år               50 kr.
Enskildmedlem                                335kr.
Familjemedlemskap                         490kr.

801
999