Förbund

FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade inom både radio och IT. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län.

Signalister sökes till Stockholm Trail, se nedan!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Förbundet har lokala avdelningar som geografiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder, naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner som behöver ett förstärkt samband.


Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

För att få mer information om vad som är på gång i det förbund som du befinner dig, använd kontaktuppgifterna.

FRO Stockholm har tre aktiva avdelningar:
FRO Norrtälje
FRO Stockholm-Norra
FRO Svartlösa-Öknebo

FRO Norrtälje träffas vid fd. LV3, FRO Stockholm-Norra träffas i försvarsgården i Sollentuna och FRO Svartlösa-Öknebo håller till i Tumba.
 
För mera information se avdelningarnas egna sidor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stockholm Trail <länk, lördag 20 augusti

En löptävling med start och mål för alla klasser kommer att vara vid Hammarbyhöjdens IP och banorna kommer att gå i Nackareservatet,
i tuff terräng på och utanför stigar. 
Vi skall ansvara för ljudet vid start/mål på Hammarbyhöjdens IP.

Vi söker signalister till detta evenemang.

Är du intresserad av att delta så anmäler du dig till jan.nilsson@fro.se 

Välkommen med din anmälan!. Sistaanmälningsdag den 17 augusti 2022.

 ___________________________________________

FRO,s 'radiobulle' börjar igen måndag 22/8. Bidrag skickas som vanligt till jan.stigell@fro.se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vill du vara med i vår valberedning?
Vi lyckades tyvärr inte få ihop en valberedning på stämman. De flesta på stämman är redan valda till olika förtroendeposter.
Vi söker därför nu tre personer som skulle kunna tänka sig att bli valberedning fram till stämman 2023.

Anmäl intresse till stockholm@fro.se  SNARAST!

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS!

FRO Stockholm 
Silversmedsplan 36   (besök: ingång på gaveln)
162 56 VÄLLINGBY
E-post: stockholm@fro.se
Tel: 08-664 28 08

Helgfria måndagar är kansliet bemannat, 'öppet hus', kl. 12.30 - 17.00
kom gärna förbi och prata lite och få mer information, hur du kan gå med mm.

Torsdagskvällar kl.18-21 håller vi öppet speciellt för de som vill skriva
utbildningsavtal för signalist till hemvärnet, men även de som inte kan komma måndagar.

Torsdagar framöver kommer också att innehålla någon form av föredrag. eller att man har problem med att programmera sin radiostation, föredrag om hur DMR fungerar mm.

ALLA ÄR VÄLKOMNA på båda tider!


Medlemsavgifter 2022:
Ungdom till och med 18 år  90 SEK
Enskild medlem                    335 SEK
Familjemedlemskap               490 SEK
Ange ditt SL-nummer och vid
familjemedlemskap allas namn
Plusgiro 40 38 93-1

801
999