Förbund

FRO Västernorrland

FRO Västernorrland har sitt säte i Sollefteå och är ett av 23 förbund. Vi har fem organiserade avdelningar som geografiskt ungefär motsvarar kommunindelningen.

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar.

FRO Västernorrland har fem organiserade avdelningar i Sollefteå, Sundsvall, Örnsköldsvik, Härnösand och Ånge. Tillsammans är vi ca: 260 medlemmar.

Vi bemannar sambandsbefattningar i hemvärnet, Ångermanlandsbataljon (15. hvbat) och Medelpadsbataljon (16. hvbat).

Inom samhällets krisberedskap bemannar vi en av åtta MOLOS-grupper (Mobilt Lednings- och Sambandsstöd) med ledningsbilar och  bandvagnar som Svenska Kraftnät har som sambandsberedskap.

Vi bemannar även bandvagnar som Trafikverket har i sin beredskap.

Även ungdomar får signalutbildning och utvecklande kamratskap.

Som medlem i FRO är det det avdelningarna du har mest kontakt med och det är där som den lokala föreningsverksamheten och utbildningen genomförs. Ibland sker samarbeten mellan avdelningar för att genomföra mer omfattande aktiviteter för medlemmarna.

För att få mer information om vad som är på gång i det förbund du befinner dig, använd kontaktuppgifterna.

Är du medlem, logga in så ser du mer information på denna sida.

******************************************************************
Kontaktuppgifter
Nils Berglund
Bjursta 221
881 93  SOLLEFTEÅ
Tel: 070-335 46 01

Medlemsavgifter.
Enskild medlem, 260 kr.
Familjemedlemskap, 380 kr.
Ungdom under 19 år, 50 kr.

Kontaktuppgifter till avdelningarna:
FRO Sollefteå     solleftea@fro.se
FRO Sundsvall    sundsvall@fro.se
FRO Örnsköldsvik     j_e_bjorklund@hotmail.com
FRO Härnösand   harnosand@fro.se
FRO Ånge            ange@fro.se

801
999