Förbund

FRO Värmland

Ett av landets 23 FRO-förbund - verkar geografiskt inom Värmlands län. I grunden en ideell förening, men har som frivillig försvarsorganisation primär inriktning att rekrytera och utbilda frivilliga för uppgifter inom Totalförsvaret.

För vår del är det Försvarsmakten/Hemvärnet - Värmlands hemvärnsbataljon och
samhällets civila krisberedskap (bl.a. genom vår Sambandsenhet Karlstad).
Medlem tillhör normalt det förbund man är bosatt i. FRO Värmland har inte några lokala avdelningar
och det är därför förbundet som ansvarar för generell föreningsverksamheten inom hela vårt område och
där medlem har sina löpande kontakter. Samarbete med grannförbund för vissa aktiviteter kan bli aktuellt.

För att få mer information om vad som är på gång inom förbundet, tag del av notiser och nyheter nedan
eller använd kontaktuppgifterna.

Inloggad medlem ser fördjupad information på denna sida.

Kontakt FRO Värmland

E-post:   varmland@fro.se

eller till specificerade funktionärer

(Länken går till sida inom den äldre webbplatsen, men hålls t.v. uppdaterad)

801
999