Förbund

FRO Skåne

FRO Skåne är ett av 23 FROförbund.

FRO Skåne består av 3 avdelningar
belägna i länets hörn.
FRO Skåne Nordväst (Helsingborg)
FRO Skåne Sydväst (Malmö)
FRO Skåne Nordost (Kristianstad)

Inom förbundet finns även en av våra centrala kursgårdar (Höllviksnäs) och några andra verksamhetsplatser vi stöder. Vi bemannar 4 hemvärnsbataljoner med sambandspersonal och även civila verksamheter inom landets totalförsvar, exempelvis lokala myndigheter samt Svenska Kraftnät och Trafikverket.

Som medlem i FRO Skåne är det avdelningarna du har mest kontakt med och det är också där som den lokala föreningsverksamheten genomförs. Ibland sker samarbeten mellan avdelningarna och andra förbund för att genomföra mer omfattande aktiviteter för medlemmar.

För att få mer information om vad som är på gång inom förbundet och våra avdelningar, använd kontaktuppgifterna.

Är du medlem, logga in, så ser du mer information på denna sida.

Vi söker sambandspersonal till länsstyrelsen i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne län har gett FRO i uppdrag att rekrytera och utbilda sambandspersonal till sin krigsorganisation. Vi söker dig som vill göra skillnad i samhället genom att medverka i totalförsvaret, som sambandsoperatör eller sambandsledare.

Du ska bo i Skåne och vara svensk medborgare, kvinna eller man, i åldern 18 – 61 år. Uppdraget innebär en civil krigsplacering som aktiveras i händelse av höjd beredskap och krig. Du kan också komma att kallas in vid fredstida kriser. Du kommer att säkerhetsprövas innan utbildningen. Du behöver inte vara tekniker men en person som vill göra en viktig samhällsinsats. Utbildning till sambandsoperatör och sambandsledare sker på Höllviksnäs kursgård vecka 29 och 30.

Vill du vara med och göra skillnad? Kontakta Per Sjöstrand så berättar han mer om vad uppdraget innebär.
https://www.youtube.com/watch?v=MJcMzQZ7oSc

Kontaktuppgifter

FRO Skåne
Johan Löfgren
Fjelievägen 9 A
227 36 LUND
E-post: skane@fro.se

FRO Skåne Nordväst
Carl Filip Fagerberg
Ludvikagatan 43
252 63 HELSINGBORG
E-post: skanenordvast@fro.se

FRO Skåne Sydväst
Husie Kyrkoväg 70
212 38 MALMÖ
E-post: skanesydvast@fro.se

FRO Skåne Nordost
Mats Nilsson
Nils Mikkelsens väg 13
291 47 KRISTIANSTAD
E-post: skanenordost@fro.se

FRO Skåne Sydost
Avvecklad avdelning
Ingår numera i FRO Skåne Sydväst

801
999