Förbund

FRO Skåne

FRO Skåne är ett av 23 förbund. FRO Skåne består av 4 avdelningar belägna i länets 4 hörn. FRO Skåne Nordväst (Helsingborg) FRO Skåne Sydväst (Malmö) FRO Skåne Nordost (Kristianstad) FRO Skåne Sydost (Ystad)

Inom förbundet finns även en av våra centrala kursgårdar (Höllviksnäs) och några andra verksamhetsplatser vi stöder. Vi bemannar 4 hemvärnsbataljoner med sambandspersonal och även andra civila verksamheter inom landets totalförsvar, exempelvis lokala myndigheter samt Svenska Kraftnät och Trafikverket.


Som medlem i FRO är det avdelningarna du har mest kontakt med och det är också där som den lokala föreningsverksamheten genomförs. Ibland sker samarbeten mellan avdelningarna och andra förbund för att genomföra mer omfattande aktiviteter för medlemmar.

För att få mer information om vad som är på gång inom förbundet och våra avdelningar, använd kontaktuppgifterna.

Är du medlem, logga in, så ser du mer information på denna sida. 

 


801
999