Förbund

FRO Kronoberg

Vi bemannar 35 hemvärnsbataljon och totalförsvaret med utbildad personal inom radiokommunikation, signalskydd och cybersäkerhet. Totalförsvaret omfattas av både militärt- och civilt försvar.

Som medlem i FRO Kronoberg är det förbundet du har mest kontakt med och det är också där som den lokala föreningsverksamheten genomförs. Ibland sker samarbeten mellan förbund för att genomföra mer omfattande aktiviteter för medlemmar.

Våra uppdrag. 

För att få mer information om vad som är på gång i vårat förbund, använd kontaktuppgifterna.

Är du medlem, logga in, så ser du mer information på denna sida. 

Hur är det att gå en signalist kurs?   


Vi har flyttat in i ny föreningslokal på adressen Högsbyvägen 3, Räppe.

Välkommen och besöka oss.

Kontaktuppgifter


FRO Kronoberg
c/o Magnus Lydén
Bokelundsvägen 5a
352 48 VÄXJÖ
Telefon: 070-6483747

Medlemsavgift (2024)
50kr Ungdom <19 
250kr Enskild medlem
300kr Familjemedlem ( alla måste bo på samma adress)
Bankgiro 5685-3211
Märk med namn eller medlems nr.

801
999