Förbund

FRO Halland

FRO består av 23 förbund som är knutna till ett geografiskt område som liknar länsindelningen.

Som medlem i FRO är det förbundet du har mest kontakt med och det är också där som den lokala föreningsverksamheten genomförs. Ibland sker samarbeten mellan förbund för att genomföra mer omfattande aktiviteter för medlemmar.

För att få mer information om vad som är på gång i det förbund som du befinner dig, använd kontaktuppgifterna.

Är du medlem, logga in, så ser du mer information på denna sida. 


Kontaktuppgifter
Förbundsstyrelse:

Styrelsen nås via e-post: halland@fro.se

Telefon:

Förbundsordförande: Benny Nord 0706-22 02 40
Vice förbundsordförande: Mats Tornell
Förbundskassör: Mikael Gulin
Förbundssekreterare: Torbjörn Toreson


Postadress:
FRO Halland
Taxvägen 14 /Nord/
302 64  HALMSTAD

Medlemsavgift per kalenderår:
Enskild medlem - 250 kr                                                    Ungdom  upp till 18 år - 50 kr                                          Familjemedlemskap - 450 kr     

·        Glöm ej att ange SL-nummer som betalningsreferens (samtliga vid familjemedlemskap)

·        För ny medlem efter 1/7 så gäller avgiften även för påföljande år.
Medlemsavgiften bör betalas senast den första bankdagen i januari.
Om du ej betalt årsavgiften innan 1 mars är medlemskapet ej aktivt längre.

·        Medlemsavgiften måste vara betald för att medlem skall ha rösträtt vid årsstämman.

Medlemsavgiften betalas i första hand via den centrala aviseringen som sker årsvis från FRO kansli, (betalning kan görs via anvisning som inloggad medlem). 

Du kan även om du så önskar, betala din medlemsavgift direkt till FRO Halland på bankgiro eller via Swish enligt nedan.

Bankgiro för medlemsavgift:   

Swish för betalning av medlemsavgiften: 
(glöm inte att ange namn och adress!)

Organisationsnummer:         

801
999