Förbund

FRO Gotland

FRO Gotland är ett av 23 förbund i Sverige. Som medlem i FRO är det förbundet du har mest kontakt med och det är också där som den lokala föreningsverksamheten genomförs. Är du medlem, logga in, så ser du mer information på denna sida.

Besök gärna vår lokala
hemsida för FRO Gotland.

Läs mer på; FRO Gotland

Vi jobbar aktivt tillsammans
med alla övriga Frivilliga
Försvarsorganisationer
och kyrkorna på Gotland.

  • Vi visar upp oss tillsammans...
  • Vi rekryterar tillsammans...
  • Vi utbildar tillsammans i 'Basutbildning Totalförsvar'...
  • Vi övar tillsammans, Trygghetsplatser och Förstärkningsresurser...
  • Tillsammans bygger vi ett Starkare Gotland!

Läs mer på; Starkare Gotland

Vi har träffar och Workshop
en gång i månaden.

Vi träffas för en cafékväll på Träffpunkt Gråbo, en torsdag från kl. 17.
Kommande datum 2023; 12 januari, 9 februari, 9 mars, 13 april, 11 maj...
Välkomna!

Läs mer på; Träffpunkt Gråbo

Kontaktuppgifter
FRO Gotland

Träffpunkt Gråbo
Gråbo Torg 15
621 51 Visby

Tel. (Vice ordfö.): 070 743 16 32
E-post: gotland@fro.se

För ekonomiärenden och fakturor:
E-post: ekonomi@frogotland.se

801
999