Förbund

FRO Gotland

FRO Gotland är ett av 23 förbund i Sverige. Som medlem i FRO är det förbundet du har mest kontakt med och det är också där som den lokala föreningsverksamheten genomförs. Är du medlem, logga in, så ser du mer information på denna sida.

Besök gärna vår lokala
hemsida för FRO Gotland.

Läs mer på; FRO Gotland

Vi jobbar aktivt tillsammans
med alla övriga Frivilliga
Försvarsorganisationer
och kyrkorna på Gotland.

  • Vi visar upp oss tillsammans...
  • Vi rekryterar tillsammans...
  • Vi utbildar tillsammans i 'Basutbildning Totalförsvar'...
  • Vi övar tillsammans, Trygghetspunkter och Förstärkningsresurser...
  • Tillsammans bygger vi ett tryggare Sverige och ett starkare Gotland!

Läs mer på; Starkare Gotland

Vi rekryterar och utbildar
ledningssystem- och sambands-
personal till Hemvärnet.

Tillsammans med 32. Hemvärnsbataljonen och Utbildningsgrupp Gotland, UGG deltar vi i rekryteringsråd med uppgift att visa upp vår verksamhet och rekrytera personal till lediga befattningar.

Läs mer på; Gotlandsbataljonen

Vi har träffar och Workshop
ca en gång i månaden.

Vi träffas för en cafékväll på Träffpunkt Gråbo, en torsdag kl. 18.
Kommande datum se vår sida på Facebook; FRO Gotland
Välkomna!

Läs mer på; Träffpunkt Gråbo

Kontaktuppgifter
FRO Gotland

Träffpunkt Gråbo
Gråbo Torg 15
621 51 Visby

Tel. (Vice ordfö.): 070 743 16 32
E-post: gotland@fro.se
             info@frogotland.se

För ekonomiärenden och fakturor:
E-post: ekonomi@frogotland.se

801
999