Utbildning

Sambandsoperatör

Kursen vänder sig till de som ska teckna avtal för att tjänstgöra vid sambandsenhet avsedd för exempelvis en länsstyrelse, region eller kommun. Som sambandsoperatör ska du kunna upprätta och betjäna olika sambandsmedel mm.

Kursen omfattar bl.a. Samhällskunskap, expeditionstjänst, ledningsstödsystem, Rakel och andra radiosystem med signaleringsövning samt analog lägestjänst.
För att kunna tillgodogöra dig utbildningen måste du kunna skriva, läsa och förstå svenska språket utan problem, och du måste ha fysiska förutsättningar för att kunna gå upp och ner i tempo, arbeta relativt långa arbetspass samt verka i förhållandevis besvärliga/spartanska miljöer. Det är viktigt att du har god förmåga att samarbeta - även med personer du inte känner sedan tidigare - och att du tar hänsyn till andra i din omgivning.
Som sambandsoperatör kommer du att skriva ett avtal med FRO för att säkerställa din tillgänglighet och du kan därför inte ha något annat avtal i totalförsvaret. För vissa uppdrag kan myndighet kräva att du säkerhetsprövas. Du kan komma att bli krigsplacerad i din befattning och då är svenskt medborgarskap ett krav.

Sambandsoperatör
(2427601)

Sista anmälningsdatum 2024-03-08

Höllviken
2024-07-15 - 2024-07-27
Ansökan avstängd
801
996