Utbildning

IT-säkerhet

Sverige är under attack. Aldrig någonsin har det varit så mycket attacker som vi ser idag. Det är inte bara myndigheter och företag som behöver vara medvetna och jobba proaktivt. Vår IT-säkerhet påverkas stort även av den utrustningen du har hemma.

Kursen riktar sig till dig som har ett uppdrag som frivillig inom samhällets krisberedskap och kan hamna i en situation där du hanterar informationssystem av olika slag. Den ger god insyn och övergripande kompetens inom IT-säkerhetsområdet. Den ger kännedom om våra IT-näts brister och troliga risker samt ger kunskap om hur man bäst kan skydda sig mot medvetna och omedvetna hot.
Ur innehållet
    • Grunder informationssäkerhet.
    • Uppbyggnad av internet och grundläggande nätverkskomponenter.
    • Hur jobbar en hacker?
    • Hot och risker. Kan man skydda sig? Vad kan man göra för att gör minska risken?
    • Hur fungerar e-post och kryptering av denna.
    • Teoripass kommer att varvas med praktiska övningar.

För att gå kursen måste du vara medlem i en frivillig försvarsorganisation företräde ges till den som har ett uppdrag inom samhällets krisberedskap. Du måste dessutom ha god vana att arbeta med datorer.Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996