Utbildning

Användare Rakel

Kurs för användare av Rakel, det samverkansmateriel som används av blåljusmyndigheterna för kommunikation.

För att få delta i kursen ska du vara medlem i en frivillig försvarsorganisation och ha ett behov av utbildningen.

Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996