Utbildning

Sambandsledare

Kursen vänder sig till utbildade sambandsoperatörer eller personer med motsvarande utbildning.

Som sambandsledare får du ansvar för en sambandsenhet eller kanske verka för utvecklingen av civila förstärkningsresurser i ditt förbund.
Uppgifterna för olika sambandsenheter varierar och därför är den här utbildningen ganska bred. Ledarskap och gruppdynamik som ingår i utbildningen kommer att stärka dig som ledare.
Sambandsledaren ska kunna ta fram förslag till sambandsplan, göra arbetsschema för sambandsenheten och genomföra enklare utbildning, till exempel hur Rakel fungerar. Du ska även kunna samverka med representanter från kommuner och länsstyrelser.

Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996