Utbildning

Radiooperatör

Kursen vänder sig till dig som ska bemanna kommunala Trygghetspunkter eller ingå i en frivillig resursgrupp (FRG). Utbildningen är också lämplig grundutbildning för alla medlemmar i FRO.

Kursen omfattar grundläggande utbildning om totalförsvaret, signalering, bokstavering och expeditionstjänst. Samt enklare signaleringsövning.

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen måste du kunna skriva, läsa och förstå svenska språket utan problem. Du måste vidare ha möjlighet att ta del av digital information i form av PDF-dokument då en del av utbildningen sker som hemmastudier.

Godkänd utbildning till radiooperatör kan vara krav eller del av krav på befattning på Trygghetspunkt.

 

Utbildning till radiooperatör genomförs i FRO-förbundens regi genom utbildning under kvällar eller helger. Omfattningen är ca 10 timmar.
Nedan kan du se kända planerade utbildningar. Ansökan ställs direkt till den aktuella utbildaren.

Just nu saknas tidsbestämda kurstillfällen

801
996