Utbildning

Operatör HF

Grundkurs Operatör HF vänder sig till utbildade sambandsoperatörer eller personer med motsvarande utbildning inom det civila totalförsvaret.

Kursen ger en fördjupad kunskap i bland annat vågutbredning och antennteknik samt övning med olika trafikmetoder.  Utbildningen är ny. Den civila delen av totalförsvaret har ett kommande behov förstärkningsresurser för hantering av reservsystem på kortvåg som nu är under planering och projektering.

Antagningsbesked kommer normalt 8-12 veckor före kursstart

Förkunskapskrav: Genomförd och godkänd sambandsoperatör
Operatör HF
(2427606)

Sista anmälningsdatum 2024-08-30

Höllviken
2024-11-05 - 2024-11-10
Ansök
801
996