Centralstyrelsen

Centralstyrelsen

Högsta beslutande instans inom FRO är riksstämman. Riksstämma genomförs vartannat år (jämna år) med delegater från samtliga förbund enligt FRO Grundstadgar. Vid riksstämman väljs en centralstyrelse som har till uppgift att leda föreningen mellan respektive riksstämma. Medlemmar kan lämna förslag på nya ledamöter och ersättare till FRO Valberedning. Ulf Lindström (070-263 50 72) är sammankallande för valberedningen.

ORDFÖRANDE

Mathias Eriksson är föreningens ordförande.1992 gjorde Mathias entré i föreningen och har varit aktiv funktionär i många år. Till vardags driver Mathias ett företag med inriktning mot IT-säkerhet och signalskydd.

VICE ORDFÖRANDE

Sara Högström är föreningens vice ordförande. Inträdet i föreningen skedde 1987. Sara har varit aktiv funktionär i många år och brinner för uppgiften att tillföra fler kvinnor som funktionärer men även till föreningens uppdrag. Sara arbetar inom Försvarsmakten. 

FRO Verkställande utskott (VU) består av; Ordförande Mathias Eriksson, Vice ordförande Sara Högström, Kassaförvaltare Joakim Truedsson samt generalsekreterare Johanna Sjöberg.

FRO VU är tillika FRO Krisgrupp.


Kontakta FRO Verkställande utskott: vu@fro.se

Kontakta FRO Centralstyrelse: csty@fro.se


Centralstyrelsen

FRO Centralstyrelse består av

Ordförande: Mathias Eriksson

Vice ordförande: Sara Högström

Kassaförvaltare: Joakim Truedsson

Ledamot: Lillemor Bohlin

Ledamot: Bosse Alväng

Ledamot: Mattias Olofsson

Ledamot: Mattias Edlund

Ersättare: Kenneth Engström

Ersättare: Mikael Lagergren

Adjungerad: Johanna Sjöberg

FRO Centralstyrelse
802
813