Module - Calendar

Tillbaka

SL Test 2023

FRO Nordvästra Götaland Kalender | SL Test
Datum
11 Nov 2023
Tid
12.00 - 1530
Plats
FRO Nordvästra Götaland Trollhättan
Kontakt
Förbund Nordvästra Götaland

SL-Testen är FRO:s egen radiotävling. Syftet är att stimulera trafik med våra SLstationer och därigenom sprida kunskap om FRO. Testen genomförs årligen vid två tillfällen, andra lördagen i maj och andra lördagen i november.

CW 1200 – 1300 3525 – 3575 kHz, 7010 - 7040 kHz 
SSB 1315 – 1415 3650 – 3750 kHz, 7060 - 7130 kHz


TestmeddelandeRS(T) + löpnummer (med start från 001) + lokatorExempel: 599 001 JP70PTPoängVarje station får kontaktas en gång per band i varje klass. 


QSO med SLsignaler ger fem poäng per QSO. Övriga stationer ger en poäng. Varjelokatorruta (storruta, t ex JP70) ger en multiplier per band.Ett ofullständigt QSO, eller ett QSO där fel finns i insänd logg kanunderkännas och poäng tillgodoräknas inte. 
LoggarCW och SSB redovisas i separata loggar och ska ha separata nummerserier.Endast loggar i cabrillo- eller textformat godkännes. 

Uppgifter som behöver vara med i loggen: Band, trafiksätt, datum, tid iUTC, sänd RS(T)-rapport, sänt löpnummer, sänd lokator, körd station,mottagen RS(T)-rapport, mottaget löpnummer, mottagen lokator 


Namnge logg-filen med signal och klass, exempel SL2ZC_SSBSänd loggarna till sltesten@fro.se senast en vecka efter testen.DiplomAlla deltagare som sänder in en godkänd loggar får ett diplom. 

Bästa SL-stationoch bästa övrig station i varje klass får dessutom en plakett.ÖvrigtSkicka gärna in en bild och en liten text som beskriver ditt deltagande i SL-Testen. 


Välkommen till SL-Testen 2023

Här kommer vi att vara 

52