Module - Calendar

Tillbaka

Värmland stämma 2023

FRO Värmland Kalender | Förbundsstämma
Datum
25 Feb 2023
Tid
1330
Plats
Ordenshuset Hvilan, Forshaga
Kontakt
Olle Kandell eller Per Ekblom

Dags för förbundets ordinarie stämma 2023 !

Årets förbundsstämma genomförs som fysiskt möte, efter ett par års uppehåll.Mötesdatum är
lördag den 25 februari kl 1330. Stämmohandlingar utsänds med epost (till några med vanlig post).
Möteslokalen är belägen på Bruksgatan 30, Forshaga - infart till P-plats från Europavägen & Västra allén.

Utöver den formella, stadgeenliga delen, genomförs ett pass med totalförsvarsinformation.
I avvaktan på vissa besked publiceras detaljer kring denna senare.

Under stämman bjuds på förtäring - därför behöver vi få anmälan om ditt deltagande senast den 19 feb.
Lämna samtidigt besked om ev allergi etc.

... och du som fortfarande inte har betalt in din medlemsavgift för 2023 - GÖR DET omgående !
(Det är en förutsättning för deltagande).

Välkommen !
52