Module - Calendar

Tillbaka

Beredsskapsdag Värmland

FRO Värmland Kalender | Försvarsinformation
Datum
28 Sep 2024
Tid
0900 - 1500
Plats
Norra Fältet, Karlstad
Kontakt
Olle Kandell

Som en delaktivitet under årets beredskapsvecka arrangeras en gemensam beredskapsdag (tidigare benämnd "Frivillighetens dag"). FRO Värmland deltar i aktiviteten i första hand för att sprida generell information om vår verksamhet i förbundet. Riktar sig med andra ord externt, men givetvis är befintliga medlemmar välkomna att besöka och skaffa kunskap även om andra organisationers verksamhet.


52