Module - Calendar

Tillbaka

övningsnät HF

FRO Norrbotten Kalender | T-nät övning
Datum
10 Dec 2023
Tid
19.00 - 19.30
Plats
respektive stationsplats
Kontakt
Förbund Norrbotten

Övningsnät HF telefoni/telegrafi

T- nät HF telegrafi alternativt telefoni
Anmälan till förbundets mejladress

52