Module - Calendar

Tillbaka

SL-Testen

Intern Nationell Kalender | 2023
Datum
11 Nov 2023
Kontakt
Kent Ahlqvist

SL-Testen är FRO:s egen radiotävling. Syftet är att stimulera trafik med våra SL-stationer och därigenom sprida kunskap om FRO.

SL-Testen genomförs årligen vid två tillfällen, andra lördagen i maj och andra lördagen i november. Testen är indelad i två klasser, CW (telegrafi) och SSB (telefoni) och körs på 40 m och 80 m. Regler för SL-Testen finns här

Skicka gärna in en bild och en liten text som beskriver ditt deltagande i SL-Testen.  

Välkommentill SL-Testen 2023!

52