Module - Calendar

Tillbaka

övningsnät HF

FRO Norrbotten Kalender | T-nät övning
Datum
3 Sep 2023
Tid
07.30 - 08.30
Plats
respektive stationsplats
Kontakt
Förbund Norrbotten

Övningsnät HF telefoni/telegrafi

T- nät HF telegrafi alternativt telefoni
Anmälan tillförbundets mejladress

52