Module - Calendar

Tillbaka

Möte nr 5/2022

FRO Värmland Kalender | Förbundsstyrelsemöte
Datum
8 Nov 2022
Tid
1800
Plats
Videomöte
Kontakt
Per Ekblom/Olle Kandell

Ordinarie styrelsemöte enligt plan - Personlig kallelse inkl bilagor (skickas separat). Länk till videomötesrum skickas likaledes separat (av ordf).


52